Tomas Bata University in Zlín

Open in navigation

Our Collections

Acquisition of Newspapers and Journals

Newspapers and journals are available on a subscription basis – the TBU Library has a central subscription to periodicals. Subscriptions are updated once per year. In addition to the acquisition of periodicals for the Library which are stored and used for reference studies in the Library, the Library also organizes subscription and distribution of newspapers and journals to the TBU staff according to their requirements. The subscription to periodicals by the Library is based on the offer of published titles, on the information needs of the University and on the specialization of Library collections. Continuity of all titles is monitored. We do not subscribe to the printed version of international periodicals accessible in full text in some of the subscribed databases.

Current issues of periodicals are on display in the reading room for newspapers and journals on the fourth floor. Back volumes are stored in the archive and are available upon request. You can visit Electronic Journals Portal.


If you need help, don’t hesitate to ask our staff:

Acquisition of Newspapers and Journals

E-mail: serialy@k.utb.cz
Tel: +420 576 038 132


List of Czech newspapers and journals subscribed to by the Library in 2020

A2 – kulturní týdeník
Acta MZLU
Acta Oeconomica Pragensia
Acta VŠFS Praha
A / Věda a výzkum
Andragogika
Art & antiques
Automa
Business Spotlight
Contact
Cosmopolitan
COT business
Československý časopis pro fyziku
Čtenář
D Test
Dějiny a současnost
E+M Ekonomie a management
Echo
Ekonom
Elle
Energie 21
Esquire
Euro-ekonomický týdeník
Evaluační teorie a praxe
Fim a doba
Filosofický časopis
Fitness
Florence
Forbes
ForMen
FotoVideo
Gumárenské listy
Hospodářské noviny
Chemagazín
Chip
Iluminace
Jemná mechanika a optika
Journal of Competitiveness
Komenský
Lidové noviny
Literární noviny
Logistika
Marketing & Media
Marketing a komunikace
Medical Tribune
Mladá fronta DNES
Moderní gynekologie a porodnictví
Moderní obec
Moderní řízení
Národohospodářský obzor
National Geographic
Oceňování
Pedagogická orientace
Pedagogika
Politická ekonomie
Poradce
Profil Barumu Continental
Prostor Zlín
Psychologie dnes
Reflex
Respekt
Scientific American (CZ)
Security magazin
Sociální práce
Sociální studia
Sociologický časopis
Speciální pedagogika
Statistika a my
Systémy logistiky
Technický týdeník
Tisíc (1000) řešení
TopGear
Travel Life
Travel Digest
Účetnictví
Události na VUT v Brně
Universalia
Urbanismus a územní rozvoj
Valašský chemik
Veřejná správa
Vesmír
Vodní cesty a plavba
Xantypa
Zdravotnictví a medicína
Zlínský deník
Zvuk pro Zlínský kraj

List of foreign journals subscribed to by the Library in 2020

Acta Technologica Dubnicae
Ars sutoria
Ekonomická revue cestovného ruchu
Inc Magazine
Mládež a spoločnosť
Sestra
Tenside Surfactants Detergents
Time
Trend
Vychovávatel

Faculties and departments

Close