Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Knihovní fond

Nákup novin a časopisů

Centrální odběr periodik je zajišťován formou předplatného. Aktualizace probíhá vždy jednou ročně. Vedle nákupu periodik pro knihovnu, která jsou uložena a využívána prezenčně v prostorách knihovny, zajišťuje knihovna také odběr a distribuci novin a časopisů pro zaměstnance univerzity na základě jejich požadavků. Odběr periodik pro knihovnu vychází z nabídky vydávaných titulů, informačních potřeb univerzity a tematického zaměření fondu, přičemž je u jednotlivých titulů sledována kontinuita. U zahraničních periodik, přístupných v plném textu v některé z předplacených databází, již neobjednáváme tištěnou verzi.

Aktuální nabídku periodik najdete v Obýváku knihovny ve 4. patře. Starší ročníky jsou uchovávány v archívu a dostupné jsou na vyžádání. Můžete také navštívit portál elektronických časopisů.


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Nákup novin a časopisů

E-mail: serialy@k.utb.cz
Tel: +420 576 038 132


Seznam českých novin a časopisů odebíraných do knihovny v roce 2022

A2 – kulturní týdeník
Acta MZLU
Acta Oeconomica Pragensia
Acta VŠFS Praha
A / Věda a výzkum
Andragogika
Art & antiques
Automa
Business Spotlight
Contact
Cosmopolitan
COT business
Československý časopis pro fyziku
Čtenář
D Test
Dějiny a současnost
E+M Ekonomie a management
Echo
Ekonom
Elle
Energie 21
Esquire
Euro-ekonomický týdeník
Evaluační teorie a praxe
Fim a doba
Filosofický časopis
Fitness
Florence
Forbes
ForMen
FotoVideo
Gumárenské listy
Hospodářské noviny
Chemagazín
Chip
Iluminace
Jemná mechanika a optika
Journal of Competitiveness
Komenský
Lidové noviny
Literární noviny
Logistika
Marketing & Media
Marketing a komunikace
Medical Tribune
Mladá fronta DNES
Moderní gynekologie a porodnictví
Moderní obec
Moderní řízení
Národohospodářský obzor
National Geographic
Oceňování
Pedagogická orientace
Pedagogika
Politická ekonomie
Poradce
Profil Barumu Continental
Prostor Zlín
Psychologie dnes
Reflex
Respekt
Scientific American (CZ)
Security magazin
Sociální práce
Sociální studia
Sociologický časopis
Speciální pedagogika
Statistika a my
Systémy logistiky
Technický týdeník
Tisíc (1000) řešení
TopGear
Travel Life
Travel Digest
Účetnictví
Události na VUT v Brně
Universalia
Urbanismus a územní rozvoj
Valašský chemik
Veřejná správa
Vesmír
Vodní cesty a plavba
Xantypa
Zdravotnictví a medicína
Zlínský deník
Zvuk pro Zlínský kraj

Seznam zahraničních časopisů odebíraných do knihovny v roce 2020

Acta Technologica Dubnicae
Ars sutoria
Ekonomická revue cestovného ruchu
Inc Magazine
Mládež a spoločnosť
Sestra
Tenside Surfactants Detergents
Time
Trend
Vychovávatel

Fakulty a součásti

Zavřít