Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Knihovní fond

Nákup novin a časopisů

Centrální odběr periodik je zajišťován formou předplatného. Aktualizace probíhá vždy jednou ročně. Vedle nákupu periodik pro knihovnu, která jsou uložena a využívána prezenčně v prostorách knihovny, zajišťuje knihovna také odběr a distribuci novin a časopisů pro zaměstnance univerzity na základě jejich požadavků. Odběr periodik pro knihovnu vychází z nabídky vydávaných titulů, informačních potřeb univerzity a tematického zaměření fondu, přičemž je u jednotlivých titulů sledována kontinuita. U zahraničních periodik, přístupných v plném textu v některé z předplacených databází, již neobjednáváme tištěnou verzi.

Aktuální nabídku periodik najdete v Obýváku knihovny ve 4. patře. Starší ročníky jsou uchovávány v archívu a dostupné jsou na vyžádání. Můžete také navštívit portál elektronických časopisů.


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Nákup novin a časopisů

E-mail: serialy@k.utb.cz
Tel: +420 576 038 132


Seznam českých novin a časopisů odebíraných do knihovny v roce 2019

A2 – kulturní týdeník
Acta MZLU
Acta Oeconomica Pragensia
Acta VŠFS Praha
A / Věda a výzkum
Andragogika
Art & antiques
Automa
Automatika
Business Spotlight
Contact
COT business
Československý časopis pro fyziku
Čtenář
D Test
Dějiny a současnost
E+M Ekonomie a management
Echo
Ekonom
Energie 21
Euro-ekonomický týdeník
Evaluační teorie a praxe
Fim a doba
Filosofický časopis
Florence
Forbes
Gumárenské listy
Hospodářské noviny
Chemagazín
Chip
Iluminace
Jemná mechanika a optika
Journal of Competitiveness
Komenský
Lidé a Země
Lidové noviny
Literární noviny
Logistika
Marketing & Media
Marketing a komunikace
Medical Tribune
Mladá fronta DNES
Moderní gynekologie a porodnictví
Moderní obec
Moderní řízení
Národohospodářský obzor
National Geographic
Oceňování
Pedagogická orientace
Politická ekonomie
Poradce
Potravinářská revue
Potravinářský zpravodaj
Profil Barumu Continental
Prostor Zlín
Psychologie dnes
Reflex
Respekt
Scientific American (CZ)
Security magazin
Sociální práce
Sociální studia
Sociologický časopis
Speciální pedagogika
Statistika a my
Stojírenská technologie
Systémy logistiky
Technický týdeník
Tisíc (1000) řešení
Účetnictví
Události na VUT v Brně
Universalia
Urbanismus a územní rozvoj
Úspěch
Valašský chemik
Veřejná správa
Vesmír
Vodní cesty a plavba
Zdravotnictví a medicína
Země Světa
Zlínský deník
Zvuk pro Zlínský kraj

Seznam zahraničních časopisů odebíraných do knihovny v roce 2019

Acta Technologica Dubnicae
Ars sutoria
Babel
Ekonomická revue cestovného ruchu
Journal of Systems and Control Engineering
Mládež a spoločnosť
Sestra
Tenside Surfactants Detergents
Time
Trend
Vychovávatel
 

Zavřít

Fakulty a součásti