Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Licencované zdroje

STMFull – ProQuest

Projekt s cílem zajistit prostřednictvím kvalitních informačních zdrojů optimální podmínky pro rozvoj aktivit v oblasti výzkumu a vývoje ČR.
Informačně podpořeny jsou zejména tyto obory z oblasti STM:

  • molekulární biologie
  • biotechnologie
  • energetické zdroje
  • materiálový výzkum

s přesahem do širší oblasti chemie a chemických technologií.

Více o projektu a informačních zdrojích naleznete na adrese stmfull.k.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít