UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Hodnocení VaV

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou hodnoceny podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komplexní informace o všech aspektech vědy, výzkumu a inovací v ČR lze najít na internetových stránkách www.vyzkum.cz

Registr informací o výsledcích (RIV)

Registr uměleckých výstupů

Patenty

Veškeré informace týkající se patentové problematiky nejen v ČR, ale i v mezinárodním kontextu jsou k dispozici na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví ČR — Rozcestník patentových úřadů

  • Xerxes — fazeta patent (formát) ve výsledcích vyhledávání

Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Věda a výzkum

E-mail:  vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868

Zavřít

Fakulty a součásti