Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Horizont 2020

Open Access v programu Horizont2020

V rámci projektů podpořených z programu Horizont2020 je zveřejňování publikačních výstupů v režimu Open Access povinné! Příjemci podpory musí zajistit, aby jejich publikace byly pokud možno co nejdříve dostupné online pro čtení, stahování a tisk. Tato povinnost se přímo vztahuje na články, nicméně i u dalších publikačních výstupů (knihy, konferenční sborníky apod.) je doporučeno zajistit jejich volnou dostupnost.

Zpřístupnění publikačních výsledků by mělo probíhat pomocí dvou základních kroků:

Krok 1 — autoarchivace znamená povinnost uložit do digitálního repozitáře pro vědecké publikace buď vydavatelskou verzi článku nebo postprint (poslední verze článku přijatou k publikování) bez ohledu na to, jestli byla publikace dříve publikovaná otevřeně (např. v otevřeném časopise) nebo ne. Článek musí být uložen nejpozději v době svého vydání. Kromě plného textu článku musí být uložena také výzkumná data potřebná k ověření výsledků prezentovaných v textu článku. Tato data by měla být uložena nejlépe do tzv. datových repozitářů.

Krok 2 — zajistit Open Access znamená zpřístupnit recenzované publikace ve volném režimu. K tomu účelu je možné zvolit jeden ze dvou základních způsobů:

  • Zveřejnění plného textu dokumentu prostřednictvím otevřeného repozitáře
  • Zveřejnění plného textu dokumentu prostřednictvím zdrojového časopisu, a to buď publikováním článku ve volně dostupném časopise, nebo zaplacením autorského poplatku v tzv. hybridním časopise (komerční časopis, který umožňuje, po uhrazení autorského poplatku, zveřejnění článku v režimu Open Access)

Ukládání výzkumných dat

Program Horizont2020 se nově zaměřuje také na Open Access k vědeckým datům vzniklým v rámci podpořených projektů. Ukládání otevřených dat je podpořeno formou pilotního projektu. Účast na pilotním projektu je, na rozdíl od volného zveřejňování článků, dobrovolné a nebude součástí hodnocení jednotlivých projektů.

Více: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

Fakulty a součásti

Zavřít