UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Publikování

Kde publikovat

Seznam uznatelných časopisů včetně možnosti oborového vyhledávání obsahuje:

Metodika Rady pro výzkum, vývoj a inovace blíže definuje publikační výstupy (články v časopisech, články ve sbornících) a jejich atributy, které musí splňovat pro bodové hodnocení těchto výsledků.
Databáze Web of Science a Scopus představují základní pilíř pro hodnocení vědy a výzkumu v ČR.

Web of Science

Web of Science je multioborová bibliografická databáze abstraktů a referencí článků z prestižních vědeckých časopisů z celého světa. Databáze Web of Science obsahuje kolekci Core Collection, která poskytuje přístup k více než 55 milionům záznamům ze špičkových časopisů, sborníků z konferencí a knih v oblasti přírodních věd, společenských a humanitních věd a umění.

Podrobný návod, jak vyhledávat v databázi Web of Science Core Collection.

Web of Science obsahuje seznam časopisů s impakt faktorem prostřednictvím databáze Journal Citation Reports (JCR).

JCR poskytuje následující informace:

 • nejčastěji citované časopisy v daném oboru,
 • časopisy s nejaktuálnější tematikou v daném oboru,
 • časopisy s největším vlivem v daném oboru,
 • časopisy s nejvíce vydanými články v daném oboru,
 • porovnání dat z daného oboru s normou (benchmarkem).

Video o Journal Citation Reports a výpočtu IF: https://youtu.be/UB-DEn19lrk

Informace o JCR: http://wokinfo.com/media/mtrp/jcr_qrc_cz.pdf

Scopus

Scopus od společnosti Elsevier je multioborovou bibliografickou a citační databází recenzované literatury. Databáze Scopus obsahuje záznamy z vědeckých časopisů, knih, sbornících a přináší ucelený přehled o výkonu světového výzkumu v oblasti vědy, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd, umění.

Seznam časopisů v databázi Scopus

Studie o predátorských časopisech ve Scopusu (IDEA CERGE)

ERIH PLUS

ERIH PLUS je seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd se základními informacemi o nich.

ERIH PLUS vznikl převedením původního obsahu ERIH ze serveru European Science Foundation (ESF) na server Norwegian Social Science Data Services (NSD) se sídlem v norském Bergenu. Ke změně ERIH na ERIH PLUS došlo na začátku července 2014.

ERIH PLUS na rozdíl od předcházejících seznamů:

 • zahrnuje sociální vědy
 • nové disciplíny pro oborové zařazení (zatím pouze v přihlašovacím formuláři, ne ve vyhledávání)
 • nové informace o časopisech — eISSN, URL, status, peer review
 • informace o vztahu časopisu k Open Access (SHERPA RoMEO)
 • nabízí zpětnou vazby u každého časopisu
 • zařazeny jsou i časopisy vydávané mimo EU
 • nová kritéria pro zařazování časopisů do seznamů
 • nové postupy pro přijímání nových časopisů
 • kategorie A,B/INT1, INT2 a C/NAT nahrazeny autorstvím (mezinárodní, národní, lokální)
 • byly zrušeny panely expertů pro posuzování časopisů — rozhoduje NSD, ve „zvláštních případech“ Poradní skupina ERIH PLUS (ERIH PLUS Advisory Group)

Více informací o ERIH PLUS https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

Odborný článek o zařazování do ERIH PLUS http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zarazovani-casopisu-do-erih/

Konference

Aby byl příspěvek z konference započitatelný, bodově hodnocený, musí být tato konference indexována v databázi Conference Proceedings Citation Index (CPCI), která je nyní standardní součástí databáze Web of Science.


Hlášení chyb v databázích Web of Science a Scopus

V případě nalezení chyby ve Vašich záznamech ve Web of Science je možné požádat o změnu údajů pomocí formuláře nebo kliknutím na „Suggest a correction“ přímo u každého záznamu. V druhém případě budou ve formuláří předvyplněny údaje pro identifikaci daného článku.

Pokud naleznete chybu v databázi Scopus, lze k jejímu nahlášení využít tento formulář.

V případě nejasností s hlášením chyb do databází Web of Science a Scopus vám rádi poradíme na e-mailu: vedavyzkum@k.utb.cz.

Zavřít

Fakulty a součásti