Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
K.UTB TOP zkušební přístup

Zkušební přístupy v říjnu: Cell Press, MLA a PsycBOOKS

V říjnu máte jedinečnou možnost vyzkoušet zkušební přístupy hned do tří kvalitních zdrojů: můžete procházet hlavní výzkumné tituly vydavatelství Cell Press, vyhledávat v databázi MLA International Bibliography with Full Text a prohlížet nejnovější odborné knihy z oboru psychologie PsycBOOKS.

Odborné časopisy vydavatelství Cell Press

Nyní máte jedinečnou možnost procházet 19 výzkumných titulů vydavatelství Cell Press. Vydavatelství Cell Press vydává desítky titulů vysoce kvalitních recenzovaných časopisů zaměřených především na oblast biomedicíny, ale i dalších vědních oborů, které jsou dostupné na platformě ScienceDirect. Zkušební přístup trvá do 31. října 2019.

Databáze MLA International Bibliography with Full Text

Nejobsáhlejší databáze pro studium a výuku moderních jazyků, literatury, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových věd od Modern Language Association (MLA) a EBSCO. Základní zdroj informací pro studenty, pedagogy a vědecké pracovníky v humanitních oborech. Rozsáhlá kolekce bibliografických záznamů a odborných časopisů v plném textu. Přístup do databáze je možný přes rozhraní EBSCOhost a je umožněn do 1. listopadu 2019.

Elektronické knihy z oboru psychologie PsycBOOKS

Do 30. října 2019 je pro vás otevřen přístup do elektronických knih z oboru psychologie vydávaných American Psychological Association (PsycBOOKS). Knihy jsou zpřístupněny na platformě OvidSP (pro přístup ke kolekci se stačí zaregistrovat pomocí registračního formuláře a celý měsíc pak využívat přístup k e-knihám). PsycBOOKS patří mezi stěžejní informační zdroje pro psychologii a příbuzné obory psychiatrii, sociologii a sociální práci. Obsahuje knihy American Psychological Association (APA).

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít