Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Informační zdroje knihovny

Katalog

Portál informačních zdrojů

Portál e-knih

Portál e-časopisů

Digitální knihovna závěrečných prací

Baťovské noviny

Souborný katalog zlínských knihoven

Veškeré dokumenty, které jsou uložené v knihovně, můžete najít přes náš katalog. Kromě knih, časopisů a novin můžete v katalogu vyhledávat také některé e-knihy, e-časopisy a závěrečné práce obhájené před rokem 2005.

Na portálu elektronických knih najdete všechny dostupné e-knihy na jednom místě. Portál elektronických časopisů vám zase nabízí všechny dostupné e-časopisy, ke kterým má univerzita přístup.

Další elektronické zdroje jsou dostupné přes portál informačních zdrojů, novější závěrečné práce v Digitální knihovně.

Seznam elektronických informačních zdrojů ezdroje.k.utb.cz vám nabízí na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ), které jsou dostupné na UTB (přístup k tomuto seznamu funguje i z domova, není potřeba si nic dopředu nastavovat).

Virtuální souborný katalog Zlínského kraje umožňuje jedním dotazem současně prohledat katalogy největších knihoven ve Zlínském kraji.

Zpřístupňujeme také digitalizované verze Baťovských novin, které v letech 1918–1945 vydávala firma Baťa ve Zlíně. Tyto noviny postupně svým významem, obsahem a úrovní přerostly z podnikového zpravodaje v hlavní periodikum celého zlínského regionu a jsou pro toto období neocenitelným zdrojem informací.

Fakulty a součásti

Zavřít