Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Publikování

Metodika hodnocení VaV

Komplexní informace o všech aspektech vědy, výzkumu a inovací v ČR lze najít na internetových stránkách www.vyzkum.cz.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace  je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace o hodnocení výzkumu a vývoje

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou hodnoceny podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací ( M17+).

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VAVAI 2.0)

Podpora výzkumu a vývoje MŠMT

Registr uměleckých výstupů

Patenty

Veškeré informace týkající se patentové problematiky nejen v ČR, ale i v mezinárodním kontextu jsou k dispozici na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví ČR — Rozcestník patentových úřadů


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Věda a výzkum

E-mail:  vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868

Fakulty a součásti

Zavřít