Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Licencované zdroje

Full Text Finder — dohledávání plných textů

Služba Full text Finder umožňuje dohledat plné texty v elektronických zdrojích dostupných na UTB. V současnosti je tato služba dostupná v řadě odborných databází (EBSCO, Emerald, PubMed, ProQuest, Scopus, Web of Science, Wiley Online Library aj.), v portálu informačních zdrojů K.UTB a najdete ji například také v Google Scholar.

Služba je standardně dostupná uvnitř univerzitní sítě UTB (pokud pracujete z domova, můžete využít vzdálený přístup).

Jak poznám službu Full Text Finder?

Full Text Finder poznáte podle následující ikony, která je integrovaná v odborných zdrojích. V některých zdrojích můžete být uveden pouze textový link, který má nejčastěji podobu Hledej K.UTB.

Jak Full text Finder funguje?

Pokud narazíte u nějakého záznamu na ikonu Full Text Finderu (ať už je to kniha, odborný článek nebo konferenční příspěvek), můžete na ni kliknout a služba se pokusí dohledat plný text. Následně vám zobrazí seznam zdrojů, ve kterých je plný text přístupný.

Portál informačních zdrojů K.UTB a Full Text Finder

Full Text Finder je důležitou součástí našeho portálu informačních zdrojů K.UTB. Pokud u záznamu uvidíte ikonku Full Text Finderu, služba se pokusí dohledat plný text ve zdrojích dostupných na UTB a zobrazí vám seznam těch zdrojů, ve kterých je plný text dostupný.

V případě, že místo ikonky Full Text Finderu uvidíte ikonku MVS/ILS, tak vás systém informuje, že se jedná o dokument, který není dostupných ve zdrojích UTB. V takovém případě můžete pomocí této ikonky zažádat o meziknihovní výpůjční službu. Knihovna UTB se vám pak pokusí tento dokument zprostředkovat z jiné knihovny.

Google Scholar a Full Text Finder

Full Text Finder najdete také v Google Scholar. Pokud se vedle záznamu objeví textový odkaz “Plný text dostupný na UTB”, služba dohledá plný text ve zdrojích dostupných na UTB.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít