UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

O knihovně

Knihovní řád

Knihovní řád Knihovny UTB ve Zlíně (Směrnice rektora č. 8/2014)
Dodatek č. 1 k Směrnici č. 8/2014 — Knihovní řád Knihovny UTB (Směrnice rektora č. 28/2017)

  • 1. příloha — provozní řád knihovny, studoven, práce s výpočetní technikou
  • 2. příloha — parametry výpůjčního protokolu
  • 3. příloha — ceník knihovny
  • 4. příloha — související právní předpisy, vnitřní předpisy a normy

Organizační řád Knihovny UTB ve Zlíně (Směrnice rektora č. 9/2017)
Pokyn ředitele k příručním knihovnám

  • 1. příloha – výčet stávajících příručních knihoven
Zavřít

Fakulty a součásti