Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O knihovně

Knihovní řád

Knihovní řád Knihovny UTB ve Zlíně (Směrnice rektora č. 25/2022) platný od 1. 1. 2023

  • 1. příloha — provozní řád knihovny, studoven a pravidla pro práci s výpočetní technikou
  • 2. příloha — parametry výpůjčního protokolu (kategorie uživatelů, dokumentů, výpůjční doba, poplatky)
  • 3. příloha — ceník knihovny
  • 4. příloha — související právní předpisy, vnitřní předpisy a normy UTB

Organizační řád Knihovny UTB ve Zlíně (Směrnice rektora č. 9/2017)
Pokyn ředitele k příručním knihovnám

  • 1. příloha — výčet stávajících příručních knihoven

Fakulty a součásti

Zavřít