Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Volně dostupné zdroje

Databáze norem

Tato stránka představuje rozcestník do nejvýznamnějších databází a institucí, které se zaměřují na vývoj, propagaci a zprostředkování normativní literatury. V drtivé většině se jedná o bibliografické databáze, plné texty norem jsou k dostání za úplatu.

  ISO Catalogue

Katalog norem Světové organizace pro standardizaci (ISO).
Producent:
 ISO
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  NISO Standards

Kolekce norem National Information Standards Organization (NISO).
Producent: NISO
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  NSSN

Systém zpřístupňuje normy Amerického národního standardizačního institutu (ANSI).
Producent:
 ANSI
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Databáze norem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Uživatelé knihovny mouhou využít k přístupu do těchto norem vyhrazený počítač ve 4. nadzemním podlaží knihovny.
Producent:
 ÚNMZ
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

IEEE

Systém obsahuje kolekci databází norem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Producent: IEEE
Typ zdroje: Kombinovaný, technické vědy

  Národní technická knihovna

Kolekce norem obsažená v katalogu Národní technické knihovny v Praze.
Producent: NTK
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

ASTM Standards

Katalog norem organizace American Society for Testing and Materials (ASTM).
Producent: ASTM
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  AENOR Standards

Katalog norem Španělské asociace pro standardizaci a certifikaci (AENOR).
Producent: AENOR
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  Beuth Datenbanken

Katalog německých norem.
Producent: Beuth Verlag
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  Federal Agency on Technical Regulating and Metrology

Hledání v normách ruské provenience.
Producent: FATRM
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

On-line Catalogue of European Standards

Centrální katalog organizace CEN, která sdružuje národní instituce evropských států pro oblast norem.
Producent: CEN
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  COPANT Databases

Kolekce normativních dokumentů Panamerické komise pro standardizaci (COPANT).
Producent:
 COPANT
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  ETSI

Systém zpřístupňuje dokumenty organizace European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
Producent:
 ETSI
Typ zdroje: Bibliografický, technické vědy

  IEC Search

Katalog normativních dokumentů Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC).
Producent:
 IEC
Typ zdroje: Bibliografický, technické vědy

ITU Publications

Kolekce dokumentů organizace International Telecommunication Union (ITU).
Producent:
 ITU
Typ zdroje: Bibliografický, technické vědy

  CSA Standards Catalogue

Katalog norem Kanadské asociace pro standardizace (CSA).
Producent:
 CSA
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

INCITS

Kolekce normativních dokumentů organizace International Committee for Information Technology Standards (INCITS).
Producent:
 INCITS
Typ zdroje: Bibliografický, technické vědy

  Japanese Standards Association

Databáze normativních dokumentů Japonské asociace pro standardizaci (JSA).
Producent:
 JSA
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  MARC Standards

Systém obsahuje informace o standardech pro výměnu dokumentů MARC.
Producent:
 Library of Congres
Typ zdroje: Bibliografický, technické vědy, společenské a humanitní vědy, informační věda

NIST

Kolekce databází organizace National Institute of Standard and Technology
Producent:
 NIST
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  Standards Council of Canada

Materiály normativní povahy zpřístupňované na stránkách Standards Council of Canada (SCC).
Producent:
 Standards Council of Canada
Typ zdroje: Kombinovaný, multioborový

  OSHA.gov

Stránka nazvaná Occupational Safety and Health Administration obsahuje normy pro oblast ochrany zdraví při práci.
Producent:
 U.S. Department of Labor
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

Slovenský ústav technickej normalizácie

Vyhledávání v normativních dokumentech platných na Slovensku. Pro vyhledávání se je třeba zaregistrovat.
Producent:
 USUTN
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

Standards Australia

Databáze norem organizace Standards Australia (SA), zpřístupněné v rozhraní SAI Global.
Producent:
 Standards Australia
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

  Unicode

Systém obsahuje standardy, které vyvíjí organizace Unicode Consortium.
Producent:
 Unicode Consorcium
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

VESA Standards

Publikace zpřístupněné v rámci internetových stránek organizace Video Electronics Standards Association (VESA).
Producent:
 VESA
Typ zdroje: Kombinovaný, technické vědy

  British Standards Online

Normy Britské instituce pro standardizaci (BSI). Pro vyhledávání nutná registrace.
Producent:
 BSI
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

Fakulty a součásti

Zavřít