UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Další služby

Rešeršní služba

Rešeršní službu můžete využít v případě, že potřebujete zpracovat přehled českých a zahraničních informačních zdrojů na určité téma. Rešerše je soupis vyhledaných informačních zdrojů na určité téma (soupis literatury k tématu), který je vypracován na základě zadaných požadavků (např. oborové zaměření, časové vymezení, jazyk, druh dokumentu atd.). Rešerše jsou vytvářeny z obsahu vědeckých odborných databází (např. Scopus nebo EBSCO) a katalogů knihoven. Jedná se o rešerši výběrovou.

Plné texty může knihovna zajistit pouze u dokumentů vyhledaných z elektronických zdrojů Knihovny UTB.

Cena jedné rešerše je 100 Kč a soupis dokumentů má podobu bibliografických záznamů (prohlédněte si vzorovou reserši na téma stalking, cyberstalking). Hotovou rešerši obdrží uživatel na e-mail obvykle do 21 dnů od objednání. Na čtenářské konto uživatele připíšeme poplatek za tuto službu, který je možné zaplatit při nejbližší návštěvě knihovny.

Objednávkový formulář

Informace o zadavateli

Číslo čipové karty  
Jméno:  Příjmení:   
Fakulta:Ústav:
E-mail:Telefon:

Informace o rešerši

Tématické vymezení rešerše:
Obor:
Klíčová slova:
Klíčová slova (angličtina):
Preferovaný zdroj:

Dodání výsledků

Termín dodání:     


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Rešerše

E-mail: reserse@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 801

Zavřít

Fakulty a součásti