Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Další služby

Rešeršní služba

Rešeršní službu můžete využít v případě, že potřebujete zpracovat přehled českých a zahraničních informačních zdrojů na určité téma. Rešerše je soupis vyhledaných informačních zdrojů na určité téma (soupis literatury k tématu, např. monografie, články, závěrečné práce), který je vypracován na základě zadaných požadavků (např. oborové zaměření, časové vymezení, jazyk, druh dokumentu atd.). Rešerše jsou vytvářeny z obsahu vědeckých odborných databází (např. Scopus nebo EBSCO) a katalogů knihoven. Jedná se o rešerši výběrovou.

Plné texty může knihovna zajistit pouze u dokumentů vyhledaných z elektronických zdrojů Knihovny UTB.

Soupis dokumentů má podobu bibliografických záznamů (prohlédněte si vzorovou reserši na téma stalking, cyberstalking). Citace dokumentů neobsahují anotaci a zpravidla ani plný text (pokud není uvedeno jinak).

Cena jedné rešerše je 150 Kč. Hotovou rešerši obdrží uživatel na e-mail obvykle do 21 dnů od objednání. Na čtenářské konto uživatele připíšeme poplatek za tuto službu, který je možné zaplatit při nejbližší návštěvě knihovny.

Požaduje váš vyučující literární rešerši a nevíte si s ní rady? Připravili jsme pro vás stručné informace a pár příkladů, které vám pomohou.

Objednávkový formulář (šedá pole jsou povinná)

Informace o uživateli
Informace o rešerši

Termín dodání:     


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Rešerše

E-mail: reserse@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 801

Pro komunikaci můžete využít také službu Microsoft Teams, ke které máte všichni přístup pomocí školního e-mailu (tuto aplikaci můžete nainstalovat na mobil (Android nebo iOS) nebo na PC, případně ji využívat online ve webovém prohlížeči), po přihlášení do aplikace stačí použít vyhledávání a najít kontakt Pavel Holík a pak již můžete uskutečnit video nebo audio hovor.

Fakulty a součásti

Zavřít