UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Další služby

Rešeršní služba

Rešeršní službu můžete využít v případě, že potřebujete zpracovat přehled českých a zahraničních informačních zdrojů na určité téma. Rešerše je soupis vyhledaných informačních zdrojů na určité téma (soupis literatury k tématu), který je vypracován na základě zadaných požadavků (např. oborové zaměření, časové vymezení, jazyk, druh dokumentu atd.). Rešerše jsou vytvářeny z obsahu vědeckých odborných databází (např. Scopus nebo EBSCO) a katalogů knihoven. Jedná se o rešerši výběrovou.

Plné texty může knihovna zajistit pouze u dokumentů vyhledaných z elektronických zdrojů Knihovny UTB.

Cena jedné rešerše je 100 Kč a soupis dokumentů má podobu bibliografických záznamů (prohlédněte si vzorovou reserši na téma stalking, cyberstalking). Hotovou rešerši obdrží uživatel na e-mail obvykle do 14 dnů od objednání. Na čtenářské konto uživatele připíšeme poplatek za tuto službu, který je možné zaplatit při nejbližší návštěvě knihovny.

Objednávkový formulář


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Rešerše

E-mail: reserse@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 801

Zavřít

Fakulty a součásti