Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Další služby

Rešeršní služba

Rešeršní službu můžete využít v případě, že potřebujete zpracovat přehled českých a zahraničních informačních zdrojů na určité téma. Rešerše je soupis vyhledaných informačních zdrojů na určité téma (soupis literatury k tématu), který je vypracován na základě zadaných požadavků (např. oborové zaměření, časové vymezení, jazyk, druh dokumentu atd.). Rešerše jsou vytvářeny z obsahu vědeckých odborných databází (např. Scopus nebo EBSCO) a katalogů knihoven. Jedná se o rešerši výběrovou.

Plné texty může knihovna zajistit pouze u dokumentů vyhledaných z elektronických zdrojů Knihovny UTB.

Cena jedné rešerše je 100 Kč a soupis dokumentů má podobu bibliografických záznamů (prohlédněte si vzorovou reserši na téma stalking, cyberstalking). Hotovou rešerši obdrží uživatel na e-mail obvykle do 21 dnů od objednání. Na čtenářské konto uživatele připíšeme poplatek za tuto službu, který je možné zaplatit při nejbližší návštěvě knihovny.

Objednávkový formulář (šedá pole jsou povinná)

Informace o uživateli
Informace o rešerši

Termín dodání:     


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Rešerše

E-mail: reserse@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 801

Pro komunikaci můžete využít také službu Microsoft Teams, ke které máte všichni přístup pomocí školního e-mailu (tuto aplikaci můžete nainstalovat na mobil (Android nebo iOS) nebo na PC, případně ji využívat online ve webovém prohlížeči), po přihlášení do aplikace stačí použít vyhledávání a najít kontakt Pavel Holík a pak již můžete uskutečnit video nebo audio hovor.

Fakulty a součásti

Zavřít