Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Volně dostupné zdroje

Oborové slovníky a encyklopedie

V prostředí sítě internet se nachází obrovské množství encyklopedií a slovníků pro jednotlivé obory. Tato stránka přináší výčet těch nejprestižnějších pro jednotlivé obory.

  Dictionary of Units

Slovník jednotek měření používaných po celém světě.
Producent:
 University of Exeter
Typ zdroje: Přírodní vědy, technické vědy

  Atmospheric Chemistry Glossary

Výkladový slovník atmosférické chemie.
Producent: Sam Houston State University
Typ zdroje: Přírodní vědy, chemie

  NIST

Slovník algoritmů, datových struktur, programovacích technik a dalších podobných témat.
Producent: 
NIST
Typ zdroje: Technické vědy, matematika, výpočetní technika

Global Change Master Directory

Slovník pojmů z ekologie a ochrany životního prostředí s nabídkou souvisejících dokumentů.
Producent:
 NASA
Typ zdroje: Přírodní vědy, ekologie, vědy o zemi

Glossary of Environmental Economics Terms

Elektronický slovník ekonomických pojmů ve vztahu k problematice ochrany životního prostředí.
Producent: Wilfrid Laurier University
Typ zdroje: KPřírodní vědy, společenské a humanitní vědy

  PRIME

Encyklopedie matematických pojmů.
Producent: Math Academic Online
Typ zdroje: Technické vědy, matematika

  Mathematic Glossary

Výkladový slovník z oboru matematiky.
Producent: University of Regina
Typ zdroje: Technické vědy, matematika

MathWorld

Rozsáhlá matematická encyklopedie rozdělena na 11 dílčích částí.
Producent: Wolfram Research Inc.
Typ zdroje: BTechnické vědy, matematika

  Online Dictionary of Combinatorics

Elektronická encyklopedie pro oblast kombinatoriky.
Producent: Southern Connecticut State University
Typ zdroje: Technické vědy, matematika

Math Resources and Online Tools

Online zdroje z oblasti matematiky. Součástí je také sbírka Online Tools, kde jsou k dispozici různé typy kalkulaček a nástrojů pro matematické výpočty.
Producent: Australian Help
Typ zdroje: Technické vědy, matematika

  Math Resources

Online zdroje z oblasti matematiky (historie, knihy, software, kalkulačky, testy a kvízy).
Producent: Essay Roo
Typ zdroje: Technické vědy, matematika

  Visible Earth

Obrazová encyklopedie z různých oborů, zejména přírodních věd.
Producent: NASA
Typ zdroje: Přírodní vědy

  AmosWeb Glossarama

Slovník pojmů pro oblast ekonomických věd.
Producent: AmosWeb LLC
Typ zdroje: Společenské a humanitní vědy, ekonomika

Composites / Plastics

Ve slovníku jsou popsány nejrůznější kompozitní materiály.
Producent:
 CRC Press LLC
Typ zdroje: Technické vědy

  Filmland

Elektronický slovník výrazů z oblasti filmu, audia a videa.
Producent:
 TriJet Production
Typ zdroje: Technické vědy

  Dictionary of Metal Terminology

Slovník pojmů z oblasti metalurgie, těžby a zpracování kovů a příbuzných disciplín.
Producent:
 MetalMart International, Inc.
Typ zdroje: Přírodní vědy, technické vědy, metalurgie, hutnictví

  Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms

Výkladový slovník pro oblast minerálů a těžby..
Producent:
 U.S. Geological Survey
Typ zdroje: Přírodní vědy, vědy o zemi

  FOLDOC

Výkladový slovník, který přináší pojmy z kompletní oblasti výpočetní techniky.
Producent:
 Department of Computing, Imperial College London
Typ zdroje: Technické vědy, počítačová věda

  Glossary of Congressional and Legislative Terms

Výkladový slovník pojmů používaných v oblastech politologie a ekonomických věd.
Producent:
 TheCapitol.net
Typ zdroje: Společenské a humanitní vědy, ekonomika

  Glossary of Economic Terms

Informační zdroj, který přináší pojmy ze všech oblastí ekonomických věd.
Producent:
 Economics Web Institute
Typ zdroje: Společenské a humanitní vědy, ekonomika

  Investopedia

Slovník více než 4500 výrazů z oblasti financí a investic.
Producent:
 Equade Internet Ltd.
Typ zdroje: Společenské a humanitní vědy, ekonomika

  Teltarif.de

Lexikon pojmů z oblasti telekomunikace v německém jazyce.
Producent:
 xdial Software GmbH
Typ zdroje: Technické vědy, telekomunikace

Minneapolis Fed’s Glossary

Výkladový slovník pojmů z ekonomických věd, zejména bankovnictví.
Producent:
 Federal Reserve Bank of Minneapolis
Typ zdroje: Společenské a humanitní vědy, ekonomika

  Glasfaserinfo.de

Heslář pojmů z výpočetní techniky, počítačové vědy, internetu a příbuzných oblastí.
Producent:
 Glasfaserinfo.de
Typ zdroje: Technické vědy, počítačová věda

  TERMITE

Slovník pojmů používaných v oblasti telekomunikací.
Producent:
 UITU
Typ zdroje: Technické vědy, počítačová věda

WhatIs.com

Slovník obsahuje odborné termíny z oblasti výpočetní techniky, informačních technologií a internetu.
Producent:
 TechTarget, Needham, Massachusetts, USA
Typ zdroje: Technické vědy, počítačová věda

  Wikipedia

Všeobecná internetová encyklopedie.
Producent:
 Wikipedia Foundation Inc.
Typ zdroje: Multioborový

  Co je co

Česká internetová všeobecná encyklopedie.
Producent:
 Optimus s.r.o.
Typ zdroje: Multioborový

  Encyklopedie energie

Encyklopedie pro oblast energetiky a energie. Český zdroj.
Producent:
 Simopt
Typ zdroje: Technické vědy, energetika

Laboratorní průvodce

Encyklopedie, která se zabývá pojmy převážně z chemie a fyziky.
Producent:
 REMION
Typ zdroje: Přírodní vědy, fyzika, chemie

  Webopedia

Internetová encyklopedie pojmů z výpočetní techniky.
Producent:
 JupiterMedia Corporation
Typ zdroje: Technické vědy, počítačová věda

  The World Factbook

Encyklopedie přínáší komplexní informace o všech zemích světa.
Producent:
 CIA
Typ zdroje: Přírodní vědy, společenské a humanitní vědy

  The Internet Encyclopedia of Philosophy

Internetová encyklopedie pro oblast filosofie.
Producent:
 IEP
Typ zdroje: Společenské a humanitní vědy, filozofie, etika

ODLIS

Výkladový slovník pro oblast informační vědy a knihovnictví.
Producent:
 Libraries Unlimited
Typ zdroje: Technické vědy, společenské a humanitní vědy

  NetLingo

Slovník pojmů pro oblast počítačové vědy, informatiky a internetu.
Producent:
 NetLingo
Typ zdroje: Technické vědy, počítačová věda

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Internová encyklopedie věnovaná oblasti filosofie.
Producent:
 Stanford University
Typ zdroje: Společenské a humanitní vědy, filozofie, etika

  A Dictionary of Philosophical Terms and Names

Slovník pojmů a jmen z oblasti filosofie.
Producent:
 Garth Kemerling
Typ zdroje: Společenské a humanitní vědy, filozofie, etika

Biology online

Výkladový slovník pojmů z oblasti biologie a příbuzných oborů.
Producent:
 Biology-online.org
Typ zdroje: Přírodní vědy, biologie

  Terminologický slovník ÚZPI

Terminologický slovník Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze.
Producent:
 ÚZPI
Typ zdroje: Přírodní vědy, zemědělství

  PhysLink.com Glossary

Slovník pojmů pro oblast fyziky a astronomie.
Producent:
 PhysLink.com
Typ zdroje: Přírodní vědy, fyzika

  Getty Vocabularies

Tezaurus The Getty Research Institute.
Producent:
 The Getty Research Institute
Typ zdroje: Technické vědy, společenské a humanitní vědy

  Slovníček.cz

Kvalitní online překladač včetně vícevýznamového slovníku
Producent:
 Google
Typ zdroje: Slovník, multioborový

Fakulty a součásti

Zavřít