Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní službou, kterou knihovna poskytuje, je prezenční a absenční půjčování odborných knih a časopisů, denního tisku, CD, audiokazet, videokazet, diplomových a disertační prací, ale také zpřístupňování prestižních elektronických informačních zdrojů (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy atd.). Mimo to poskytuje také služby reprografické, informační a zprostředkovává výpůjčky i z jiných knihoven. Standardní službou je také poskytování konzultací a informační výchovy nebo zpracovávání odborných rešerší ze zdrojů, kterými knihovna disponuje.

Služby jsou poskytovány studentům, zaměstnancům ale také registrované široké veřejnosti a posluchačům univerzity třetího věku, kterým věnujeme individuální péči.

Pokud si nevíte rady, můžete se také mrknout do sekce Manuály a návody.

V případě dotazů ke službám knihovny nás můžete kontaktovat na e-mailu sluzby@k.utb.cz. Na uvedený e-mail můžete také napsat, co by vám v knihovně udělalo radost.

Fakulty a součásti

Zavřít