Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výpůjční služby

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční službu (zkráceně MVS) můžete využít v případě, že si chcete půjčit knihu, kterou knihovna nemá ve své nabídce. Jedná se o službu poskytovanou mezi knihovnami.

Meziknihovní výpůjční služba pro uživatele/jednotlivce

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny

V rámci MVS můžete žádat nejen odborné knihy, ale také články z časopisů, sborníky a příspěvky v nich. MVS ovšem nelze využít na závěrečné kvalifikační práce, celá čísla časopisů, normy či patenty.

Jak meziknihovní výpůjční služba funguje

Publikace, které nejsou ve fondu Knihovny UTB ani Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, lze zapůjčit z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí. Uživatel má možnost využít 5 požadavků za semestr zdarma, objednávky ze zahraničí jsou vždy zpoplatněny podle ceníku Knihovny UTB. Termín výpůjčky si stanovuje půjčující knihovna. Knihy a sborníky lze zapůjčit domů (pokud půjčující knihovna nestanoví jinak). Články a příspěvky jsou uživateli předány ve formě xerokopie.

Další informace a podrobný návod na objednání MVS najdete v sekci meziknihovní výpůjční služba pro jednotlivce.

Fakulty a součásti

Zavřít