Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Další služby

Knihovna se snaží svým uživatelům vycházet vstříc, proto poskytuje také řadu doplňkových služeb, které rozšiřují nabídku základních služeb.

Knihovna nabízí zpracovávání odborných rešerší ze zdrojů, kterými disponuje. Zároveň je možné využívat multifunkční zařízení pro tisk, skenování a kopírování.  Samozřejmostí je připojení k internetu a bezdrátové síť Wi-fi.

Knihovna obsluhuje i detašované pracoviště v Uherském Hradišti, kde zajišťuje pravidelný servis. Tato studovna slouží jako prezenční příruční knihovna s možností přístupu k internetu, tisku či kopírování pro naše registrované uživatele.

Fakulty a součásti

Zavřít