Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Licencované zdroje

Knihovna UTB předplácí řadu licencovaných elektronických informačních zdrojů z různých oborů. K dispozici jsou desítky prestižních databází z produkce předních světových nakladatelů (Elsevier, Emerald, Wiley, ACS, Springer, Taylor & Francis atd.).

Licencované e-zdroje jsou přístupné z počítačů v síti UTB (přihlášení stejné jako do systému Stag). Pro počítače mimo univerzitní síť je potřeba používat tzv. vzdálený přístup.

Seznam elektronických informačních zdrojů ezdroje.k.utb.cz vám nabízí na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ), které jsou dostupné na UTB (přístup k tomuto seznamu funguje i z domova, není potřeba si nic dopředu nastavovat).

Přístup k těmto zdrojům je omezen pouze na studenty a zaměstnance univerzity. Veřejnost k nim nemá přístup.

Fakulty a součásti

Zavřít