Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Licencované zdroje

Knihovna UTB předplácí řadu licencovaných elektronických informačních zdrojů z různých oborů. K dispozici jsou desítky prestižních databází, jejichž přehled najdete na našem portálu informačních zdrojů. Na stejném místě můžete pohodlně vyhledávat obsah ze všech dostupných databází.

Licencované e-zdroje jsou přístupné z počítačů v síti UTB (přihlášení stejné jako do systému Stag). Pro počítače mimo univerzitní síť je potřeba používat tzv. vzdálený přístup.

Licencované služby a zdroje jsou určené studentům a vyučujícím na UTB. Veřejnost k nim nemá přístup.

Fakulty a součásti

Zavřít