Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Služba ověřování kvality časopisů

Akademičtí pracovníci UTB se mohou obrátit na knihovnu a požádat ji o ověření kvality časopisu.

O čem je tato služba?

Jedná se především o posouzení kvality a transparentnosti daného časopisu. Důraz je kladen zejména na tzv. „predátorské“ znaky, které může časopis případně vykazovat. Služba je určena zejména autorům, kteří mají zájem publikovat svůj článek v posuzovaném časopise.

Jedná se pouze o podpůrnou informační službu, finální rozhodnutí o tom, zda publikovat či nepublikovat v daném časopise je vždy na konkrétním autorovi.

Pokud si nevíte rady s výběrem konkrétního časopisu pro publikování vašeho článku, poradíme vám, kde tyto časopisy najít, na adrese vedavyzkum@k.utb.cz.

Služba je poskytována zdarma, a to pouze akademickým pracovníkům UTB.

Požadavek na ohodnocení časopisu (šedá pole jsou povinná)

Informace o zadavateli
Informace o časopise


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Věda a výzkum

E-mail:  vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868, +420 576 034 921

Fakulty a součásti

Zavřít