Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výpůjční služby

Základní službou, kterou knihovna poskytuje, je prezenční a absenční půjčování odborných knih a časopisů, denního tisku, CD, audiokazet, videokazet, diplomových a disertační prací, ale také zpřístupňování prestižních elektronických informačních zdrojů (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy atd.). Mimo to zprostředkovává výpůjčky i z jiných knihoven.

Služby jsou poskytovány studentům, zaměstnancům ale také registrované široké veřejnosti a posluchačům univerzity třetího věku, kterým věnujeme individuální péči.

 

Fakulty a součásti

Zavřít