Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Licencované zdroje

E-časopisy

Elektronické časopisy zakoupené univerzitní knihovnou (nebo e-časopisy, ke kterým má univerzita přístup) jsou přístupné přes jednotný portál e-časopisů, kde jsou všechny e-časopisy dostupné z jednoho místa. Portál pozná, zda přistupujete přes IP adresy v rámci univerzitní počítačové sítě nebo mimo univerzitu. V tom případě vám sám nabídne vhodný vzdálený přístup.

Časopis můžete hledat podle jeho názvu nebo ISSN. Pokud nevíte konkrétní název, můžete procházet jednotlivé disciplíny nebo poskytovatele/producenta. U každého časopisu se dozvíte, zda se jedná o recenzovaný titul a ke kterým ročníkům má univerzita přístup.

Přejít na portál e-časopisů

Fakulty a součásti

Zavřít