Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kurzy, konzultace, výuka

Nabídka kurzů a konzultací

Připravili jsme pro vás portál informační výchovy na UTB ve Zlíně s názvem IVA. Tento portál obsahuje řadu kurzů z oblasti informační výchovy a zároveň zde najdete tutoriály týkající se služeb knihovny. Vyučující si mohou stáhnout nabízené materiály (textové opory, infografiky, prezentace, videa apod.) a používat je ve výuce. Veškerý obsah webu je k dispozici pod licencí Creative Commons, která umožňuje sdílení, úpravu a využití pro nekomerční účely.

Knihovna UTB připravila pro své uživatele v rámci informační výuky uživatelů tyto kurzy:

Studenti 1. ročníku — úvodní exkurze v knihovně

prohlídka knihovny, informace o knihovně, služby knihovny, knihovní katalog, elektronické informační služby, online služby knihovny, komunikace s knihovnou

  • doporučená doba: začátek zimního semestru

Studenti posledního ročníku studia (bakalářského i magisterského) — příprava na psaní závěrečné práce

dle individuálních potřeb připravíme přednášku na libovolné téma, např. citování dokumentů dle platné normy ISO 690, vyhledávání v profesionálních zdrojích informací, vyhledávání ve zdrojích šedé literatury, vyhledávání na internetu a rešeršní činnost

  • doporučená doba: na začátku posledního ročníku studia

Studenti doktorských programů — možno domluvit individuální konzultace, popř. konzultace po skupinách — dle zájmu studentů nebo vyučujících

dle individuálních potřeb připravíme přednášku na libovolné téma, např. informační zdroje pro vědu a výzkum, vyhledávání v profesionálních zdrojích informací, vyhledávání ve zdrojích šedé literatury, vyhledávání na internetu a rešeršní činnost

  • doporučená doba: kdykoliv

Ostatní uživatelé knihovny

pro ostatní uživatele knihovny (např. pro Univerzitu třetího věku, Celoživotní vzdělávání, studenty jiných ročníků studia, vyučující) popř. střední školy a knihovny jsme po dohodě ochotni zrealizovat prohlídku, popř. prezentaci knihovny, školení jednotlivých databází či jakoukoliv jinou přednášku dle potřeby

  • doporučená doba: kdykoliv

Konzultace k citacím a rešerším

pro uživatele knihovny nabízíme konzultace k citacím, citování a rešerším

  • pondělí 10.00 až 12.00 (citace a citování)
  • pondělí 13.00 až 15.00 (rešerše)

Přednášky a exkurze můžete objednávat:

Exkurze, kurzy, konzultace

E-mail: informacnivychova@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 904

Fakulty a součásti

Zavřít