UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Elektronické publikování

Kontrola plagiátů

CrossRef Similarity Check

UTB má v rámci členství v organizaci PILA (CrossRef) možnost využívat službu CrossRef Similarity Check (nástroj Turnitin iThenticate poskytovaný se slevou) na kontrolu plagiátů v rámci publikačního procesu vědeckých článků.

Povinnosti redakce

Při využívaní služby je redakce povinna řídit se Podmínkami služby. Shrnutí těch nejdůležitějších uvádíme zde:

  • Do 7 dnů od publikování publikovat v systému CrossRef aktuální metadata článku včetně odkazu na plný text.
  • Již vydané články budou zařazeny do databáze služby, aby bylo možné kontrolovat, zda nové články nejsou jejich plagiáty. Redakce musí k zařazení do databáze zpřístupnit >90 % obsahu časopisu. Zařazení do databáze je odpovědností Turnitinu, redakce musí pouze plný text spřístupnit. Pokud je časopis open access, přiděluje DOI svým článkům (včetně již vydaného obsahu) a do metadata ukládá odkazy na plný text (např. PDF), tuto podmínku splňuje.
  • Redakce zodpovídá za to, že členové redakce službu využívají pouze na kontrolu plagiátů článků, které redakce publikuje.
Zavřít

Fakulty a součásti