Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Elektronické publikování

Kontrola plagiátů — Crossref/Similarity Check

CrossRef Similarity Check

UTB má v rámci členství v organizaci PILA (CrossRef) možnost využívat službu CrossRef Similarity Check (nástroj Turnitin iThenticate poskytovaný se slevou) na kontrolu plagiátů v rámci publikačního procesu vědeckých článků.

Pro koho je služba určena?

Nástroj Crossref /Similarity Check je určen výhradně pro redakce univerzitních časopisů (UTB). Nástroj se využívá pro antiplagiátorskou kontrolu manuskriptů, které přijímají časopisy vydávané univerzitou (na  UTB systém využívají časopisy Journal of Competitiveness (FAME) a Sociální pedagogika (FHS)).

Jaké publikace je možné nechat zkontrolovat?

  • vědecké články zasílané do časopisů
  • články ze sborníků
  • kapitoly z knihy
  • knihy

Přes Crossref /Similarity Check nelze kontrolovat manuskripty, které nebudou vydávány v rámci univerzitních časopisů.

Povinnosti redakce

Při využívaní služby je redakce povinna řídit se Podmínkami služby. Shrnutí těch nejdůležitějších uvádíme zde:

  • Do 7 dnů od publikování publikovat v systému CrossRef aktuální metadata článku včetně odkazu na plný text.
  • Již vydané články budou zařazeny do databáze služby, aby bylo možné kontrolovat, zda nové články nejsou jejich plagiáty. Redakce musí k zařazení do databáze zpřístupnit >90 % obsahu časopisu. Zařazení do databáze je odpovědností Turnitinu, redakce musí pouze plný text spřístupnit. Pokud je časopis open access, přiděluje DOI svým článkům (včetně již vydaného obsahu) a do metadata ukládá odkazy na plný text (např. PDF), tuto podmínku splňuje.
  • Redakce zodpovídá za to, že členové redakce službu využívají pouze na kontrolu plagiátů článků, které redakce publikuje.

Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Elektronické publikování

E-mail: vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 817

Fakulty a součásti

Zavřít