Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Publikování

Repozitář publikační činnosti UTB

Vzhledem k rostoucí potřebě zviditelnit výsledky vědy a výzkumu naší univerzity, přišla Knihovna UTB s projektem vybudování institucionálního repozitáře. Naleznete jej na adrese publikace.k.utb.cz.

Zobrazit repozitář publikační činnosti UTB

Cíle repozitáře

  • Poskytovat aktuální bibliografii článků v recenzovaných časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících
  • Prezentovat publikační činnost UTB veřejnosti i akademické obci
  • Auto-archivace publikovaných textů pro potřeby autorů i univerzity
  • Postupně získávat plné texty těchto publikací pro zpřístupnění a archivaci
  • Podporovat vědu a výzkum UTB
  • Podporovat otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access)

Obsahem jsou pouze hodnocené výsledky vědy a výzkumu UTB — články v časopisech a příspěvky v konferenčních sbornících. První cíl je v současné době splněn a jeho plnění do budoucnosti zabezpečují pracovníci Knihovny. Zároveň začala práce na třetím cíli, který vyžaduje spolupráci autorů. Doufáme, že budou chápat důležitost archivace jejich článků a poskytnutím plných textů získají možnost prezentovat výsledky své práce.

Repozitář publikační činnosti UTB je zapojen do mezinárodních sítí vědeckých repozitářů a jeho obsah je indexován službami BASEROAR a OpenDOAR. Díky tomu jsou výsledky vědecké a výzkumné činnosti UTB dostupné široké vědecké komunitě. Repozitář tak aktivně přispívá k jejich viditelnosti a vyšší citovanosti.


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Repozitář publikační činnosti

E-mail: publikace@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 817

Fakulty a součásti

Zavřít