UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Rozvoj vědy a výzkumu patří mezi prioritní činnosti univerzity. Následující informace mají za úkol pomoci zorientovat se v požadavcích na publikování textů vědecko-výzkumného charakteru. Pro žádoucí zviditelnění výsledků vědy a výzkumu spravuje knihovna repozitář publikační činnosti, který obsahuje bibliografické a plnotextové záznamy hodnocených vědeckých výsledků.

Zavřít

Fakulty a součásti