Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Rozvoj vědy a výzkumu patří mezi prioritní činnosti univerzity. Knihovna se snaží být v tomto směru aktivní a akademickým pracovníkům poskytovat řadu služeb a informací, které by v rámci své vědecko-výzkumné činnosti mohli potřebovat. Na následujících stránkách najdete informace o bibliometrii a různých citačních indikátorech. Odkazy směřují také na informace ohledně otevřeného přístupu (open access), jehož cílem je plné a volné zpřístupňování vědeckých informací bez bariér licencovaných databází. Autorům se mohou hodit také informace o pochybných (tzv. predátorských) časopisech a k dispozici mají službu na ověřování kvality časopisů.

Fakulty a součásti

Zavřít