Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O knihovně

Statistický přehled

Statistické ukazatele Knihovny UTB za rok 2022

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotky Celkem Přírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem 145 804 2 960
Úbytky knih. jednotek za rok 3 242
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH 64 738 / 2 686
Počet titulů elektronických knih 5 123 330
Počet VŠ závěrečných prací 7 213
Seriálové publikace Celkem
Počet titulů seriálových publikací 165
→ v tom v tištěné formě 144
→ v tom v elektronické formě 17
→ v tom v obou formách 4
Počet exemplářů seriálových publikací 216

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčky Celkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. 5 923
→ z toho uživatelé s kategorií veřejnost 648
Počet aktivních uživatelů v roce 2022 4 056
Celkem registrovaných výpůjček 56 730
→ v tom počet prvních výpůjček 26 095
→ v tom počet prodloužení 30 635
Počet požadavků (knih) žádaných do UH 104
Počet výpůjček v UH 1 410

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČR Celkem
Počet MVS 289
v tom z jiných knihoven 202
→ z toho výpůjčkou 139
→ z toho kopií v tištěné formě 63 (39)
→ z toho elektronickou kopií (24)
v tom do jiných knihoven 87
→ z toho výpůjčkou 87
MVS na mezinárodní úrovni Celkem
Počet MMVS 2
v tom z jiných knihoven 0
v tom do jiných knihoven 2
→ z toho výpůjčkou 2

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akce Celkem
Počet rešerší 163
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele 152
Počet účastníků školení 1 435
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky 92
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky 192
Počet kulturních akcí 5

Provozní doba

Provozní doba Hlavní knihovna Pobočka UH
Počet otevřených dnů v roce 230 214
Počet otevřených hodin v týdnu 64 52
Počet návštěv 77 450

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici 8 906 879
tištěné knihy 1 604 180
elektronické knihy 866 245
časopisy 936 454
elektronické informační zdroje 5 500 000

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců Celkem Přepočtený počet
Počet zaměstnanců 25 23,65

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotky Celkem Přírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem 146 086 3 057
Úbytky knih. jednotek za rok 2 178
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH 67 896 / 2 549
Počet titulů elektronických knih 4 793 482
Seriálové publikace Celkem
Počet titulů seriálových publikací 183
v tom v tištěné formě 168
v tom v elektronické formě 13
v tom v obou formách 2
Počet exemplářů seriálových publikací 274

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčky Celkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. 5 608
z toho uživatelé s kategorií veřejnost 643
Počet aktivních uživatelů v roce 2021 3 647
Celkem registrovaných výpůjček 49 797
v tom počet prvních výpůjček 20 922
v tom počet prodloužení 28 875

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČR Celkem
Počet MVS 298
v tom z jiných knihoven 160
→ z toho výpůjčkou 131
→ z toho kopií v tištěné formě 24
→ z toho elektronickou kopií 5
v tom do jiných knihoven 111
→ z toho výpůjčkou 111
MVS na mezinárodní úrovni Celkem
Počet MMVS 2
v tom z jiných knihoven 0
v tom do jiných knihoven 2
→ z toho výpůjčkou 2

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akce Celkem
Počet rešerší 141
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele 103
Počet účastníků školení 1 345
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky 78
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky 143
Počet kulturních akcí 0

Provozní doba

Provozní doba Hlavní knihovna Pobočka UH
Počet otevřených dnů v roce 127 122
Počet otevřených hodin v týdnu 64 41
Počet návštěv 29 000
Počet otevřených dnů za rok v omezeném provozu Covid19 89
Zjištění počtu fyzických návštěv v době Covid19 (výdejní okénka) 2 160

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici 9 829 699
tištěné knihy 1 868 825
elektronické knihy 1 183 850
časopisy 1 777 024
elektronické informační zdroje 5 000 000

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců Celkem Přepočtený počet
Počet zaměstnanců 25 23,8

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotky Celkem Přírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem 145 207 3 840
Úbytky knih. jednotek za rok 476
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH 68 554 / 2 484
Počet titulů elektronických knih 4 311 225
Seriálové publikace Celkem
Počet titulů seriálových publikací 187
v tom v tištěné formě 170
v tom v elektronické formě 13
v tom v obou formách 4
Počet exemplářů seriálových publikací 296

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčky Celkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. 5 033
z toho uživatelé s kategorií veřejnost 639
Počet aktivních uživatelů v roce 2020 3 775
Celkem registrovaných výpůjček 62 322
v tom počet prvních výpůjček 23 903
v tom počet prodloužení 38 419

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČR Celkem
Počet MVS 298
v tom z jiných knihoven 163
→ z toho výpůjčkou 119
→ z toho kopií v tištěné formě 41
→ z toho elektronickou kopií 3
v tom do jiných knihoven 135
→ z toho výpůjčkou 135

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akce Celkem
Počet rešerší 106
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele 85
Počet účastníků školení 1 115
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky 56
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky 130
Počet kulturních akcí 0

Provozní doba

Provozní doba Hlavní knihovna Pobočka UH
Počet otevřených dnů v roce 125 120
Počet otevřených hodin v týdnu 64 40,5
Počet návštěv odhad 25 000
Počet otevřených dnů za rok v omezeném provozu Covid19 60
Zjištění počtu fyzických návštěv v době Covid19 (výdejní okénka) 890

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici 11 247 734
tištěné knihy 2 610 713
elektronické knihy 797 902
časopisy (knihovna) 230 939
časopisy (ostatní součásti) 1 361 093
elektronické informační zdroje 6 247 087

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců Celkem Přepočtený počet
Počet zaměstnanců 27 24,85

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotky Celkem Přírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem 141 843 4 603
Úbytky knih. jednotek za rok 714
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH 66 622 / 2 306
Počet titulů elektronických knih 4 086 186
Seriálové publikace Celkem
Počet titulů seriálových publikací 197
v tom v tištěné formě 187
v tom v elektronické formě 8
v tom v obou formách 2
Počet exemplářů seriálových publikací 257

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčky Celkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. 5 732
z toho uživatelé s kategorií veřejnost 695
Počet aktivních uživatelů v roce 2019 3 954
Celkem registrovaných výpůjček 72 826
v tom počet prvních výpůjček 35 529
v tom počet prodloužení 37 297

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČR Celkem
Počet MVS 335
v tom z jiných knihoven 195
→ z toho výpůjčkou 145
→ z toho kopií v tištěné formě 50
v tom do jiných knihoven 140
→ z toho výpůjčkou 139
→ z toho kopií v tištěné formě  1
MVS na mezinárodní úrovni Celkem
Počet MMVS 0
v tom z jiných knihoven 0
v tom do jiných knihoven 0
→ z toho výpůjčkou 0

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akce Celkem
Počet rešerší 292
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele 146,5
Počet účastníků školení 1 673
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky 78
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky 345
Počet kulturních akcí 6

Provozní doba

Provozní doba Hlavní knihovna Pobočka UH
Počet otevřených dnů v roce 248 205
Počet otevřených hodin v týdnu 64 41
Počet návštěv 115 420 odhad 2 500

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici 13 270 717
tištěné knihy 2 825 315
elektronické knihy 776 583
časopisy 644 823
elektronické informační zdroje 9 023 996

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců Celkem Přepočtený počet
Počet zaměstnanců 26 24,05

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotky Celkem Přírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem 137 954 5 309
Úbytky knih. jednotek za rok 726
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH 64 968 / 1 973
Počet titulů elektronických knih 3 900 548
Seriálové publikace Celkem
Počet titulů seriálových publikací 189
v tom v tištěné formě 181
v tom v elektronické formě 6
v tom v obou formách 2
Počet exemplářů seriálových publikací 258

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčky Celkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. 6 007
z toho uživatelé s kategorií veřejnost 686
Počet aktivních uživatelů v roce 2018 4 941
Celkem registrovaných výpůjček 73 798
v tom počet prvních výpůjček 36 102
v tom počet prodloužení 37 696

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČR Celkem
Počet MVS 596
v tom z jiných knihoven 378
→ z toho výpůjčkou 267
→ z toho kopií v tištěné formě 111
v tom do jiných knihoven 218
→ z toho výpůjčkou 213
→ z toho kopií v tištěné formě  5
MVS na mezinárodní úrovni Celkem
Počet MMVS 1
v tom z jiných knihoven 0
v tom do jiných knihoven 1
→ z toho výpůjčkou 1

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akce Celkem
Počet rešerší 198
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele 124
Počet účastníků školení 1 636
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky 81
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky 718
Počet kulturních akcí 5

Provozní doba

Provozní doba Hlavní knihovna Pobočka UH
Počet otevřených dnů v roce 243 207
Počet otevřených hodin v týdnu 64 41
Počet návštěv 128 804 odhad 2 500

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici 14 407 164
tištěné knihy 2 762 535
elektronické knihy 1 949 653
časopisy 698 175
elektronické informační zdroje 8 996 801

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců Celkem Přepočtený počet
Počet zaměstnanců 24 23,15

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotky Celkem Přírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem 133 371 4 840
Úbytky knih. jednotek za rok 896
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH 62 480 / 1 685
Počet titulů elektronických knih 3 352 45
Seriálové publikace Celkem
Počet titulů seriálových publikací 189
v tom v tištěné formě 187
v tom v elektronické formě 2
v tom v obou formách 1
Počet exemplářů seriálových publikací 308

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčky Celkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12. 11 997
z toho uživatelé s kategorií veřejnost 688
Počet aktivních uživatelů v roce 2017 5 246
Celkem registrovaných výpůjček 77 817
v tom počet prvních výpůjček 39 254
v tom počet prodloužení 38 563

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČR Celkem
Počet MVS 688
v tom z jiných knihoven 392
→ z toho výpůjčkou 262
→ z toho kopií v tištěné formě 130
v tom do jiných knihoven 296
→ z toho výpůjčkou 269
→ z toho kopií v tištěné formě  10
→ z toho elektronickou kopií 17
MVS na mezinárodní úrovni Celkem
Počet MMVS 3
v tom z jiných knihoven 0
v tom do jiných knihoven 3
→ z toho výpůjčkou 3

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akce Celkem
Počet rešerší 166
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele 145
Počet účastníků školení 1 832
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky 85
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky 820
Počet kulturních akcí 6

Provozní doba

Provozní doba Hlavní knihovna Pobočka UH
Počet otevřených dnů v roce 253 208
Počet otevřených hodin v týdnu 64 41
Počet návštěv 146 390 odhad 2 500

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici 8 855 435 
tištěné knihy 2 985 435
elektronické knihy 122 568
časopisy 661 270
elektronické informační zdroje 5 086 162

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců Celkem Přepočtený počet
Počet zaměstnanců 24 22,65

Fakulty a součásti

Zavřít