Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O knihovně

Statistický přehled

Statistické ukazatele Knihovny UTB za rok 2021

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotkyCelkemPřírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem146 0863 057
Úbytky knih. jednotek za rok2 178
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH67 896 / 2 549
Počet titulů elektronických knih4 793482
Seriálové publikaceCelkem
Počet titulů seriálových publikací183
v tom v tištěné formě168
v tom v elektronické formě13
v tom v obou formách2
Počet exemplářů seriálových publikací274

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčkyCelkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12.5 608
z toho uživatelé s kategorií veřejnost643
Počet aktivních uživatelů v roce 20213 647
Celkem registrovaných výpůjček49 797
v tom počet prvních výpůjček20 922
v tom počet prodloužení28 875

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČRCelkem
Počet MVS298
v tom z jiných knihoven160
→ z toho výpůjčkou131
→ z toho kopií v tištěné formě24
→ z toho elektronickou kopií5
v tom do jiných knihoven111
→ z toho výpůjčkou111
MVS na mezinárodní úrovniCelkem
Počet MMVS2
v tom z jiných knihoven0
v tom do jiných knihoven2
→ z toho výpůjčkou2

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akceCelkem
Počet rešerší141
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele103
Počet účastníků školení1 345
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky78
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky143
Počet kulturních akcí0

Provozní doba

Provozní dobaHlavní knihovnaPobočka UH
Počet otevřených dnů v roce127122
Počet otevřených hodin v týdnu6441
Počet návštěv29 000
Počet otevřených dnů za rok v omezeném provozu Covid1989
Zjištění počtu fyzických návštěv v době Covid19 (výdejní okénka)2 160

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici9 829 699
tištěné knihy1 868 825
elektronické knihy1 183 850
časopisy1 777 024
elektronické informační zdroje5 000 000

Zaměstnanci

Počet zaměstnancůCelkemPřepočtený počet
Počet zaměstnanců2523,8

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotkyCelkemPřírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem145 2073 840
Úbytky knih. jednotek za rok476
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH68 554 / 2 484
Počet titulů elektronických knih4 311225
Seriálové publikaceCelkem
Počet titulů seriálových publikací187
v tom v tištěné formě170
v tom v elektronické formě13
v tom v obou formách4
Počet exemplářů seriálových publikací296

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčkyCelkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12.5 033
z toho uživatelé s kategorií veřejnost639
Počet aktivních uživatelů v roce 20203 775
Celkem registrovaných výpůjček62 322
v tom počet prvních výpůjček23 903
v tom počet prodloužení38 419

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČRCelkem
Počet MVS298
v tom z jiných knihoven163
→ z toho výpůjčkou119
→ z toho kopií v tištěné formě41
→ z toho elektronickou kopií3
v tom do jiných knihoven135
→ z toho výpůjčkou135

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akceCelkem
Počet rešerší106
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele85
Počet účastníků školení1 115
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky56
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky130
Počet kulturních akcí0

Provozní doba

Provozní dobaHlavní knihovnaPobočka UH
Počet otevřených dnů v roce125120
Počet otevřených hodin v týdnu6440,5
Počet návštěvodhad 25 000
Počet otevřených dnů za rok v omezeném provozu Covid1960
Zjištění počtu fyzických návštěv v době Covid19 (výdejní okénka)890

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici11 247 734
tištěné knihy2 610 713
elektronické knihy797 902
časopisy (knihovna)230 939
časopisy (ostatní součásti)1 361 093
elektronické informační zdroje6 247 087

Zaměstnanci

Počet zaměstnancůCelkemPřepočtený počet
Počet zaměstnanců2724,85

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotkyCelkemPřírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem141 8434 603
Úbytky knih. jednotek za rok714
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH66 622 / 2 306
Počet titulů elektronických knih4 086186
Seriálové publikaceCelkem
Počet titulů seriálových publikací197
v tom v tištěné formě187
v tom v elektronické formě8
v tom v obou formách2
Počet exemplářů seriálových publikací257

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčkyCelkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12.5 732
z toho uživatelé s kategorií veřejnost695
Počet aktivních uživatelů v roce 20193 954
Celkem registrovaných výpůjček72 826
v tom počet prvních výpůjček35 529
v tom počet prodloužení37 297

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČRCelkem
Počet MVS335
v tom z jiných knihoven195
→ z toho výpůjčkou145
→ z toho kopií v tištěné formě50
v tom do jiných knihoven140
→ z toho výpůjčkou139
→ z toho kopií v tištěné formě 1
MVS na mezinárodní úrovniCelkem
Počet MMVS0
v tom z jiných knihoven0
v tom do jiných knihoven0
→ z toho výpůjčkou0

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akceCelkem
Počet rešerší292
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele146,5
Počet účastníků školení1 673
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky78
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky345
Počet kulturních akcí6

Provozní doba

Provozní dobaHlavní knihovnaPobočka UH
Počet otevřených dnů v roce248205
Počet otevřených hodin v týdnu6441
Počet návštěv115 420odhad 2 500

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici13 270 717
tištěné knihy2 825 315
elektronické knihy776 583
časopisy644 823
elektronické informační zdroje9 023 996

Zaměstnanci

Počet zaměstnancůCelkemPřepočtený počet
Počet zaměstnanců2624,05

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotkyCelkemPřírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem137 9545 309
Úbytky knih. jednotek za rok726
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH64 968 / 1 973
Počet titulů elektronických knih3 900548
Seriálové publikaceCelkem
Počet titulů seriálových publikací189
v tom v tištěné formě181
v tom v elektronické formě6
v tom v obou formách2
Počet exemplářů seriálových publikací258

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčkyCelkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12.6 007
z toho uživatelé s kategorií veřejnost686
Počet aktivních uživatelů v roce 20184 941
Celkem registrovaných výpůjček73 798
v tom počet prvních výpůjček36 102
v tom počet prodloužení37 696

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČRCelkem
Počet MVS596
v tom z jiných knihoven378
→ z toho výpůjčkou267
→ z toho kopií v tištěné formě111
v tom do jiných knihoven218
→ z toho výpůjčkou213
→ z toho kopií v tištěné formě 5
MVS na mezinárodní úrovniCelkem
Počet MMVS1
v tom z jiných knihoven0
v tom do jiných knihoven1
→ z toho výpůjčkou1

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akceCelkem
Počet rešerší198
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele124
Počet účastníků školení1 636
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky81
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky718
Počet kulturních akcí5

Provozní doba

Provozní dobaHlavní knihovnaPobočka UH
Počet otevřených dnů v roce243207
Počet otevřených hodin v týdnu6441
Počet návštěv128 804odhad 2 500

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici14 407 164
tištěné knihy2 762 535
elektronické knihy1 949 653
časopisy698 175
elektronické informační zdroje8 996 801

Zaměstnanci

Počet zaměstnancůCelkemPřepočtený počet
Počet zaměstnanců2423,15

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotkyCelkemPřírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem133 3714 840
Úbytky knih. jednotek za rok896
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH62 480 / 1 685
Počet titulů elektronických knih3 35245
Seriálové publikaceCelkem
Počet titulů seriálových publikací189
v tom v tištěné formě187
v tom v elektronické formě2
v tom v obou formách1
Počet exemplářů seriálových publikací308

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčkyCelkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12.11 997
z toho uživatelé s kategorií veřejnost688
Počet aktivních uživatelů v roce 20175 246
Celkem registrovaných výpůjček77 817
v tom počet prvních výpůjček39 254
v tom počet prodloužení38 563

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČRCelkem
Počet MVS688
v tom z jiných knihoven392
→ z toho výpůjčkou262
→ z toho kopií v tištěné formě130
v tom do jiných knihoven296
→ z toho výpůjčkou269
→ z toho kopií v tištěné formě 10
→ z toho elektronickou kopií17
MVS na mezinárodní úrovniCelkem
Počet MMVS3
v tom z jiných knihoven0
v tom do jiných knihoven3
→ z toho výpůjčkou3

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akceCelkem
Počet rešerší166
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele145
Počet účastníků školení1 832
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky85
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky820
Počet kulturních akcí6

Provozní doba

Provozní dobaHlavní knihovnaPobočka UH
Počet otevřených dnů v roce253208
Počet otevřených hodin v týdnu6441
Počet návštěv146 390odhad 2 500

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici8 855 435 
tištěné knihy2 985 435
elektronické knihy122 568
časopisy661 270
elektronické informační zdroje5 086 162

Zaměstnanci

Počet zaměstnancůCelkemPřepočtený počet
Počet zaměstnanců2422,65

Fakulty a součásti

Zavřít