Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O knihovně

Statistický přehled

Statistické ukazatele Knihovny UTB za rok 2018

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotkyCelkemPřírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem137 9545 309
Úbytky knih. jednotek za rok726
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH64 968 / 1 973
Počet titulů elektronických knih3 900548
Seriálové publikaceCelkem
Počet titulů seriálových publikací189
v tom v tištěné formě181
v tom v elektronické formě6
v tom v obou formách2
Počet exemplářů seriálových publikací258

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčkyCelkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12.6 007
z toho uživatelé s kategorií veřejnost686
Počet aktivních uživatelů v roce 20184 941
Celkem registrovaných výpůjček73 798
v tom počet prvních výpůjček36 102
v tom počet prodloužení37 696

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČRCelkem
Počet MVS596
v tom z jiných knihoven378
→ z toho výpůjčkou267
→ z toho kopií v tištěné formě111
v tom do jiných knihoven218
→ z toho výpůjčkou213
→ z toho kopií v tištěné formě 5
MVS na mezinárodní úrovniCelkem
Počet MMVS1
v tom z jiných knihoven0
v tom do jiných knihoven1
→ z toho výpůjčkou1

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akceCelkem
Počet rešerší198
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele124
Počet účastníků školení1 636
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky81
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky718
Počet kulturních akcí5

Provozní doba

Provozní dobaHlavní knihovnaPobočka UH
Počet otevřených dnů v roce243207
Počet otevřených hodin v týdnu6441
Počet návštěv128 804odhad 2 500

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici14 407 164
tištěné knihy2 762 535
elektronické knihy1 949 653
časopisy698 175
elektronické informační zdroje8 996 801

Zaměstnanci

Počet zaměstnancůCelkemPřepočtený počet
Počet zaměstnanců2423,15

Knihovní fond | Uživatelé knihovny a výpůjčky | Meziknihovní výpůjční službaInformační služby, školení, výuka a akce | Provozní doba | Finance | Zaměstnanci

Knihovní fond

Knihovní jednotkyCelkemPřírůstky za rok
Počet fyzických jednotek celkem133 3714 840
Úbytky knih. jednotek za rok896
Počet knih. jednotek ve volném výběru / UH62 480 / 1 685
Počet titulů elektronických knih3 35245
Seriálové publikaceCelkem
Počet titulů seriálových publikací189
v tom v tištěné formě187
v tom v elektronické formě2
v tom v obou formách1
Počet exemplářů seriálových publikací308

Uživatelé knihovny a výpůjčky

Uživatelé a výpůjčkyCelkem
Zaregistrování uživatelé k 31. 12.11 997
z toho uživatelé s kategorií veřejnost688
Počet aktivních uživatelů v roce 20175 246
Celkem registrovaných výpůjček77 817
v tom počet prvních výpůjček39 254
v tom počet prodloužení38 563

Meziknihovní výpůjční služba

MVS v rámci ČRCelkem
Počet MVS688
v tom z jiných knihoven392
→ z toho výpůjčkou262
→ z toho kopií v tištěné formě130
v tom do jiných knihoven296
→ z toho výpůjčkou269
→ z toho kopií v tištěné formě 10
→ z toho elektronickou kopií17
MVS na mezinárodní úrovniCelkem
Počet MMVS3
v tom z jiných knihoven0
v tom do jiných knihoven3
→ z toho výpůjčkou3

Informační služby, školení, výuka a akce

Informační služby, školení, výuka, akceCelkem
Počet rešerší166
Počet hodin školení organizovaných pro uživatele145
Počet účastníků školení1 832
Počet hodin výuky zajišťované knihovníky85
Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky820
Počet kulturních akcí6

Provozní doba

Provozní dobaHlavní knihovnaPobočka UH
Počet otevřených dnů v roce253208
Počet otevřených hodin v týdnu6441
Počet návštěv146 390odhad 2 500

Finance

Náklady na akvizici
Náklady na akvizici8 855 435 
tištěné knihy2 985 435
elektronické knihy122 568
časopisy661 270
elektronické informační zdroje5 086 162

Zaměstnanci

Počet zaměstnancůCelkemPřepočtený počet
Počet zaměstnanců2422,65

Fakulty a součásti

Zavřít