Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Poprvé v knihovně

IVA – informační výchova

IVA je portál informační výchovy pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, který připravila Knihovna UTB. Má sloužit především studentům a vyučujícím jako zdroj informací a materiálů z oblasti informační výchovy
i příbuzných témat.

Portál je dostupný na adrese iva.k.utb.cz.

Tento portál obsahuje řadu kurzů, které vám pomohou s vyhledáváním na internetu, v odborných licencovaných zdrojích či zdrojích šedé literatury. Najdete zde také přehledný kurz týkající se rešeršní činnosti, základní rozcestník zdrojů pro studenty prvních ročníků a kurz o citacích, popř. kreativních technikách učení.

Fakulty a součásti

Zavřít