Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozvoj vědy a výzkumu patří mezi prioritní činnosti univerzity. Na následujících stránkách naleznete všechny informace, které vám pomohou zorientovat se v požadavcích na publikování textů vědecko-výzkumného charakteru. Jakým způsobem jsou výstupy hodnoceny, kde a jak publikovat, jak vykazovat výsledky, kde lze získat informaci o citovanosti atd.

V případě dotazů k této problematice nás můžete kontaktovat na e-mailu vedavyzkum@k.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít