Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Knihovní fond

Převody dlouhodobých výpůjček

Převody dlouhodobých výpůjček pro pracovníky UTB

1. Uživatel chce převést knihy na jinou osobu z téhož pracoviště a je s ní předem dohodnutý.

Elektronický převod — žádost se zasílá e-mailem na prevodyknih@k.utb.cz. Žádost musí obsahovat tyto údaje:

  • Jméno a pracoviště osoby, která má doposud na sebe evidovány dlouhodobé výpůjčky.
  • Jméno, pracoviště a kontaktní údaje osoby, na kterou mají být dlouhodobé výpůjčky převedeny.
  • Seznam publikací, které mají být převedeny. Seznam musí obsahovat základní identifikační údaje o knize — tzn. číslo z čárového kódu knihy, autor, název, ISBN případně další údaje.*

Převod lze uskutečnit fyzicky — uživatel přinese knihy k pultu a nový držitel si je po administrativních změnách vyzvedne.

2. Uživatel končí pracovní poměr, nebo vrací dlouhodobé výpůjčky z jiného důvodu, požádá o rezervaci publikací pro další osobu ze svého pracoviště, nezná její kontaktní údaje (teprve nastoupí).*

Doba rezervace je jeden měsíc. Pokud nebude do té doby nahlášen nový zájemce ze stejného pracoviště, budou knihy přeevidovány z dlouhodobých výpůjček do běžného půjčování.

3. Uživatel přinese k pultu knihy, které chce převést ze svých dlouhodobých výpůjček do knihovny natrvalo.*

 

* Co má uživatel půjčeno, zjistí on sám přihlášením do svého  čtenářského konta.


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Převody knih

E-mail: prevodyknih@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 902

Fakulty a součásti

Zavřít