Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O knihovním fondu

Údržba a ochrana fondu, vyřazování, revize

Péče o fond

Knihovní fond (kromě dlouhodobých výpůjček) je rozdělen do několika sbírek umístěných v jednotlivých podlažích knihovny. Ve 2. etáži je volný výběr s možností půjčování dokumentů domů. Ve 3. etáži je studovna knih, ve 4. etáži je studovna novin a časopisů. Dokumenty umístěné ve 3. a 4. etáži slouží pouze k prezenčnímu studiu v prostorách knihovny. Fond je uspořádán oborově, používá se třídění na skupiny s číselným označením oboru podle MDT a metody Konspektu. Dokumenty uložené v depozitu nebo archivu jsou dostupné pouze prostřednictvím knihovního katalogu na vyžádání. V archivu jsou uloženy starší ročníky novin a časopisů a vysokoškolské kvalifikační práce. Samostatnou sbírku tvoří publikace umístěné ve studovně Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti.

Součástí péče o fond je údržba a organizace jednotlivých sbírek, balení fondu, jeho značení a čipová ochrana, opravy a vazby poškozených dokumentů. Drobné opravy provádí knihovna, vazby dokumentů jsou zadávány externímu dodavateli.

Knihovna průběžně sleduje aktuálnost fondu a provádí odpisy dokumentů. Vyřazovány jsou zastaralé publikace, které byly nahrazeny novým vydáním nebo jinými tituly, nepotřebné multiplikáty, poškozené a opotřebované dokumenty, publikace, které neodpovídají tematickému profilu knihovny nebo ztráty. Při vyřazování literatury postupuje knihovna podle knihovního zákona 257/2001 Sb. § 17 a prováděcí vyhlášky 88/2002 Sb.

Odpisový seznam

Revize knihovního fondu

Při revizi knihovního fondu postupuje knihovna podle knihovního zákona 257/2001 Sb. § 17 a prováděcí vyhlášky 88/2002 Sb. Revizi podléhají všechny dokumenty knihovního fondu, vztahuje se i na dokumenty dlouhodobě vypůjčené.

Fakulty a součásti

Zavřít