Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Knihovní fond

O knihovním fondu

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně buduje specializovaný fond odborné literatury k zajištění informačních potřeb vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti školy. V rámci univerzity provádí centrální akvizici, zpracování, zpřístupnění, údržbu a ochranu knihovního fondu. Součástí knihovny je 5 menších ústavních knihoven, v nichž se nacházejí fondy vědecké odborné literatury.

Ve fondu knihovny se nacházejí klasické tištěné dokumenty a také elektronické informační zdroje. Součástí fondu jsou:

  • knihy (monografie, slovníky, encyklopedie, učebnice, sborníky, příručky, studie, ročenky),
  • odborné časopisy, denní tisk,
  • vysokoškolské kvalifikační práce,
  • zvukové a audiovizuální dokumenty.

Vysokoškolské kvalifikační práce do roku 2004 včetně jsou uchovávány v tištěné podobě, novější práce jsou dostupné pouze v elektronickém formátu. Vzrůstá počet elektronických informačních zdrojů, elektronických knih a časopisů, které jsou dostupné online v počítačové síti UTB nebo vzdáleným přístupem pro studenty a zaměstnance univerzity se službou prolinkování přes technologii Full Text Finder.

Fakulty a součásti

Zavřít