Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výpůjční služby

Chci si prodloužit výpůjční dobu knihy

Prodloužit výpůjční dobu můžete celkem 2× vždy na jeden měsíc (od data prodlužování). Další prodloužení může provádět pouze knihovník. Pokud je kniha rezervovaná, prodloužení není možné. Je-li už u knihy pokuta, prodloužením nezmizí. Zaplatit ji můžete při další návštěvě knihovny.

Jak prodloužit výpůjční dobu?

 • Přihlaste se do svého čtenářského konta v katalogu knihovny na adrese katalog.k.utb.cz.
 • Klikněte na Čtenář (přihlášení) v horním menu. Studenti a zaměstnanci mohou využít univerzitní účet (jednotné přihlašovací rozhraní). Zadáváte zde stejné údaje jako při přihlašování do Stagu. Další možností je zadání čísla průkazu (začíná vždy čísly 28) a přednastaveného hesla (rodné číslo bez lomítka).
 • Klikněte na odkaz Výpůjčky, zobrazí se seznam vašich aktuálně vypůjčených knih včetně data vracení a případné výše pokut.
 • Klikněte na podtržené číslo u knihy, u které chcete prodloužit výpůjční dobu.
 • Klikněte na Prodloužit.
 • Prodloužení výpůjční doby knihy pro jistotu vždy zkontrolujte v přehledu svých výpůjček.

Problémy s prodlužováním? Čím to může být?

 • Pokud vám nefunguje prodloužení, je to proto, že už jste výpůjční dobu 2× prodloužili, nebo jsou knihy
  rezervované, popř. máte upomínku a blokaci.
 • Chcete-li si sami výpůjční dobu dál prodlužovat, je nutné knihy vrátit a znovu si je vypůjčit.
 • Výpůjční dobu vždy prodloužíte jen na měsíc od data, kdy prodlužování provádíte. Prodlužujte tedy až ke
  konci výpůjční doby.
 • Pokuta z prodlení je 5 Kč/kniha/den.

Fakulty a součásti

Zavřít