UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Publikování

Následující informace mají informovat o možnostech, kde a jak publikovat, kde lze získat informaci o citovanosti své či jiných autorů. Odkazy směřují také na informace ohledně otevřeného přístupu (open access), jehož cílem je plné a volné zpřístupňování vědeckých informací bez bariér licencovaných databází. Autorům se mohou hodit také informace o tvorbě citací v požadovaném formátu a správa citací v citačních manažerech.

Zavřít

Fakulty a součásti