Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Publikování

Následující informace mají za úkol pomoci zorientovat se v požadavcích na publikování textů vědecko-výzkumného charakteru. Ukáží vám možnosti, kde a jak publikovat, jaké nástroje k tomu můžete využívat (např. správa citací v citačních manažerech) a jakým způsobem výsledky vědecko-výzkumného procesu vykazovat. Pro žádoucí zviditelnění výsledků vědy a výzkumu spravuje knihovna repozitář publikační činnosti, který obsahuje bibliografické a plnotextové záznamy hodnocených vědeckých výsledků.

Fakulty a součásti

Zavřít