Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Predátorské (pochybné) časopisy

Ve světě vědeckého publikování se lze setkat s tzv. predátorskými neboli pochybnými časopisy, vydavateli nebo konferencemi.

Predátorské (pochybné) časopisy často zneužívají myšlenku otevřeného přístupu ve svůj prospěch. Takové časopisy vznikají primárně s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat zisk, nikoliv podporovat a rozvíjet vědeckou komunikaci.

Typické znaky podvodných časopisů

 • Velmi krátké nebo fiktivní recenzní řízení (peer review)
 • Kvalita článků je po vědecké stránce velmi nízká
 • Nabídka k publikování přichází e-mailem
 • Poplatky za publikování většinou sdělovány až po akceptování článku
 • Uvedeny chybné hodnotící faktory, neexistující metriky: Global Impact Factor, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
 • Uvedeno chybné ISSN
 • Nepravdivé informace o indexaci časopisu v různých rejstřících a databázích
 • Predátorské časopisy nebo jejich vydavatelé mají podobné názvy jako renomované prestižní časopisy
 • Napodobování designu webové stránky renomovaných časopisů
 • Parazitování na známých jménech (redakční rady obsahují často jména známých vědců bez jejich vědomí, stejné složení rady pro více časopisů)
 • Nespecifické kontakty na vydavatele, nepravdivé údaje o sídle vydavatele

Jak se vyhnout pochybným (predátorským) časopisům

 • být opatrný a obezřetný v případě nevyžádaných nabídek na publikování, typicky e-mailových výzev adresovaných autorů bez ohledu na jejich profesní zařazení,
 • ověřovat si informace o impakt faktoru časopisu v databázi Journal Citation Reports,
 • zkontrolovat ISSN v databázi ROAD,
 • lokalizovat si vydavatele, který musí uvést konkrétní adresu svého sídla,
 • vyhledat si kontakty na editory, ověřit že jde o skutečné osoby,
 • prostudovat popis recenzního řízení, které musí být transparentní,
 • zjistit si informace o publikačních poplatcích,
 • prohledat archiv časopisu, který v případě otevřeného časopisu musí být volně dostupný, ověřit si kvalitu a obsahové zaměření vydaných článků, zda odpovídají profilu časopisu,
 • získat reference od kolegů,
 • obrátit se na knihovnu a požádat o ověření kvality časopisu.

Požádat knihovnu o ověření časopisu

Užitečné zdroje

Pochybné časopisy (KUK MUNI Brno)

 • webová stránka Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity podrobně představující celou problematiku predátorů, včetně predátorských konferencí

Studie o predátorských časopisech ve Scopusu (IDEA CERGE)

 • studie mapuje rozsah pronikání tzv. „ predátorských“ vědeckých časopisů do citační databáze Scopus
 • na studii navazuje studie z prosince 2017, Místní časopisy ve Scopusu, která analyzuje časopisy českých (akademických) vydavatelů

Vím, kde publikuji

 • jednoduchý návod, jak poznat, zda vámi zvolený časopis je seriózní a důvěryhodný pro publikování výsledků výzkumu

Cabell’s Journalytics a Predatory Reports

Předplácíme databázi predátorských časopisů a vydavatelství. Součástí jsou dva seznamy, Journalytics a Predatory Reports.

Podrobný popis databáze Calbell’s


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Věda a výzkum

E-mail:  vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868

Fakulty a součásti

Zavřít