Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Predátorské (pochybné) časopisy

Ve světě vědeckého publikování se lze setkat s tzv. predátorskými neboli pochybnými časopisy, vydavateli nebo konferencemi.

Predátorské (pochybné) časopisy často zneužívají myšlenku otevřeného přístupu ve svůj prospěch. Takové časopisy vznikají primárně s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat zisk, nikoliv podporovat a rozvíjet vědeckou komunikaci.

Typické znaky podvodných časopisů

 • Velmi krátké nebo fiktivní recenzní řízení (peer review)
 • Kvalita článků je po vědecké stránce velmi nízká
 • Nabídka k publikování přichází e-mailem
 • Poplatky za publikování většinou sdělovány až po akceptování článku
 • Uvedeny chybné hodnotící faktory, neexistující metriky: Global Impact Factor, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
 • Uvedeno chybné ISSN
 • Nepravdivé informace o indexaci časopisu v různých rejstřících a databázích
 • Predátorské časopisy nebo jejich vydavatelé mají podobné názvy jako renomované prestižní časopisy
 • Napodobování designu webové stránky renomovaných časopisů
 • Parazitování na známých jménech (redakční rady obsahují často jména známých vědců bez jejich vědomí, stejné složení rady pro více časopisů)
 • Nespecifické kontakty na vydavatele, nepravdivé údaje o sídle vydavatele

Jak se vyhnout pochybným (predátorským) časopisům

 • být opatrný a obezřetný v případě nevyžádaných nabídek na publikování, typicky e-mailových výzev adresovaných autorů bez ohledu na jejich profesní zařazení,
 • ověřovat si informace o impakt faktoru časopisu v databázi Journal Citation Reports,
 • zkontrolovat ISSN v databázi ROAD,
 • lokalizovat si vydavatele, který musí uvést konkrétní adresu svého sídla,
 • vyhledat si kontakty na editory, ověřit že jde o skutečné osoby,
 • prostudovat popis recenzního řízení, které musí být transparentní,
 • zjistit si informace o publikačních poplatcích,
 • prohledat archiv časopisu, který v případě otevřeného časopisu musí být volně dostupný, ověřit si kvalitu a obsahové zaměření vydaných článků, zda odpovídají profilu časopisu,
 • získat reference od kolegů,
 • obrátit se na knihovnu a požádat o ověření kvality časopisu.

Požádat knihovnu o ověření časopisu

Užitečné zdroje

Pochybné časopisy (KUK MUNI Brno)

 • webová stránka Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity podrobně představující celou problematiku predátorů, včetně predátorských konferencí

Studie o predátorských časopisech ve Scopusu (IDEA CERGE)

 • studie mapuje rozsah pronikání tzv. „ predátorských“ vědeckých časopisů do citační databáze Scopus
 • na studii navazuje studie z prosince 2017, Místní časopisy ve Scopusu, která analyzuje časopisy českých (akademických) vydavatelů

Vím, kde publikuji

 • jednoduchý návod, jak poznat, zda vámi zvolený časopis je seriózní a důvěryhodný pro publikování výsledků výzkumu


 

Cabell’s Journal Whitelists & Blacklist

Jedná se o databázi predátorských časopisů a vydavatelství. Součástí jsou dva seznamy, Whitelist a Blacklist.

The Blacklist

Jedná se o univerzální seznam predátorských časopisů pro všechny vědecké obory. Každý časopis je posuzován podle 60 kritérií. K dispozici je i seznam časopisů, které sice nejsou součástí blacklistu, ale jsou v daném okamžiku v procesu posuzování (vykazují určité predátorské znaky).

The Whitelist

Jedná se o seznamy časopisů, které jsou doporučeny pro publikování. U každého časopisu je k dispozici několik pokročilých údajů, např. míra akceptace manuskriptů, průměrná doba recenzního řízení, Impact Factor atd. Tyto whitelisty jsou rozděleny na tématické sety. UTB má předplacen set Computer Science.


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Věda a výzkum

E-mail:  vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868

Fakulty a součásti

Zavřít