Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Informace

Pro akademiky

Na webových stránkách knihovny najdete veškeré důležité informace, aktuality, odkazy a návody. Aby vás neminula žádná novinka, přihlaste se k odběru newsletteru. Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, napište na e-mail knihovna@utb.cz.

Dokumenty z fondu knihovny můžete vyhledat prostřednictvím elektronického katalogu. V katalogu se také přihlásíte do čtenářského konta, kde můžete kontrolovat všechny své výpůjčky, rezervace atd.

Věda a výzkum

Rozvoj vědy a výzkumu patří mezi prioritní činnosti univerzity. Na této stránce naleznete všechny informace, které vám pomohou zorientovat se v požadavcích na publikování textů vědecko-výzkumného charakteru. Jakým způsobem jsou výstupy hodnoceny, kde a jak publikovat, jak vykazovat výsledky, kde lze získat informaci o citovanosti atd.

Repozitář publikací UTB

Pro žádoucí zviditelnění výsledků vědy a výzkumu spravuje knihovna repozitář publikační činnosti UTB, který obsahuje bibliografické a plnotextové záznamy hodnocených vědeckých výsledků. V případě vašeho zájmu o zařazení příspěvku do repozitáře nás kontaktuje na e-mailu publikace@k.utb.cz.

Identifikátor ORCID

ORCID ID je jedinečný, trvalý identifikátor autora (vědeckého pracovníka). O tom, že pro autory je dnes již téměř nezbytné mít identifikátor ORCID svědčí vzrůstající počet členských organizací (vydavatelů, vědeckovýzkumných institucí apod.), které jej zahrnují do svých procesů (např. do procesu publikování). Aby byl seznam publikací v ORCID účtech našich autorů co nejúplnější, nabízí knihovna pravidelnou aktualizaci seznamu publikací.

Elektronické informační zdroje

Knihovna UTB předplácí řadu licencovaných elektronických informačních zdrojů z různých oborů. K dispozici jsou desítky prestižních databází, jejichž přehled najdete na našem portálu informačních zdrojů. Na stejném místě můžete pohodlně vyhledávat obsah ze všech dostupných databází.

Licencované e-zdroje jsou přístupné z počítačů v síti UTB. Pro počítače mimo univerzitní síť je potřeba používat tzv. vzdálený přístup.

RefWorks

Bibliografický manažer RefWorks je sofistikovaný webový nástroj pro ukládání, správu a následné využití bibliografických záznamů dokumentů. Se záznamy lze dále jednoduše pracovat, doplňovat o plné texty, organizovat, editovat a sdílet je s kolegy či studenty.

Záznamy možné dostat do RefWorks více způsoby. Tím nejrychlejším a nejjednodušším je přímý export z online databází. Stejně snadný je export dat z našeho portálu informačních zdrojů. Přes RefWorks můžete prohledávat i náš knihovní katalog.

Citační manažer pak plně oceníte při psaní odborných textů, a to díky speciálnímu doplňku do MS Word.

Meziknihovní výpůjční služba

Dokumenty, které nejsou ve fondu Knihovny UTB ani Krajské knihovny Františka Baroše, si můžete vypůjčit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). V rámci MVS lze požadovat publikované dokumenty jako jsou například knihy, články z časopisů, sborníky a příspěvky v nich. Články a příspěvky jsou uživateli předány ve formě xerokopie. Není možné žádat závěrečné kvalifikační práce, celá čísla časopisů, normy, patenty, užitné vzory apod.

Při objednávce použijte prosím elektronický formulář v našem katalogu.

Dlouhodobé výpůjčky

Zaměstnanci univerzity si mohou zřídit tzv. dlouhodobou výpůjčku. Jedná se o publikace, které nehradí knihovna, ale příslušný ústav. Publikace jsou ale zaznamenány v katalogu knihovny a stávají se součástí fondu (tzn. podléhají pravidlům knihovny – náhrada v případě ztráty, služba MVS atd.). Výpůjční doba je vázána na případné ukončení pracovní smlouvy.

Přehled všech výpůjček (dlouhodobých i běžných) naleznete po přihlášení ve svém čtenářském kontu v katalogu knihovny. V případě, že dlouhodobou výpůjčku již ke své práci nepotřebujete, lze ji kdykoli vrátit. Převody dlouhodobých výpůjček mezi zaměstnanci jsou možné s písemným souhlasem obou stran.

Podrobnější informace pro dlouhodobé výpůjčky najdete zde.

Nákup knih do knihovny

Pokud vám v knihovně některá publikace chybí, můžete navrhnout její zakoupení do fondu Knihovny.

Rešerše

Pokud máte zájem o zpracování seznamu zdrojů k vámi zadanému tématu, můžete využít rešeršní služby. Rešerše se realizují z obsahu vědeckých databází a katalogů knihoven. Jedná se o rešerši výběrovou a dokument má formu bibliografických záznamů. Plné texty e-zdrojů můžeme zajistit pouze u dokumentů vyhledaných z databází Knihovny UTB.

Rešerši objednávejte prostřednictvím tohoto formuláře.

Fakulty a součásti

Zavřít