Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Publikování

Vykazování výsledků VaV

Vykazování výsledků tvůrčích činností

 • Vykazování výsledků tvůrčích činností do systému OBD se řídí Rozhodnutím rektora RR/4/2021.
 • Sběr dat o publikační a jiné vědecké činnosti probíhá v aplikaci OBD (Osobní Bibliografická Databáze).
 • Přístup do aplikace OBD: zaměstnanci mají stejné přihlašovací údaje jako do Portálu UTB, doktorandům jsou vytvořeny speciální přihlašovací údaje na požádání.
 • Citace výsledků, které jsou do OBD zakládány, jsou následně kontrolovány dle aktuální Metodiky RVVI ČR (Rada pro výzkum, vývoj, inovace).
 • Výsledný soubor bibliografických záznamů je exportován v dávce do RIV (Rejstřík informací o výsledcích).

Přejít do aplikace OBD

Jaké výsledky zakládá do OBD Knihovna UTB?

 • Druhy výsledků, které jsou uvedeny níže a které jsou v databázích Web of Science a Scopus.
 • Přírůstky v těchto databázích jsou sledovány 1× týdně.

Druhy výsledků, které do OBD zakládá Knihovna UTB

 • Jimp — článek v odborném periodiku v databázi Web of Science
 • Jsc — článek v odborném periodiku v databázi Scopus
 • D — články ve sbornících
  • Web of Science — Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index
  • Scopus — typ zdroje “Book Series”, “Conference Proceedings”

Dle RR/4/2021 Knihovna UTB při zakládání záznamů v OBD vyplňuje základní bibliografické údaje, které jsou dostupné v databázích Web of Science a Scopus. Dále jsou záznamy předávány na jednotlivé fakulty k jejich dopracování.

Povinné ukládání postprintu

Autoři jsou povinni odevzdávat postprint k příslušnému článku.

Postprint je elektronická verze článku po recenzním řízení. Jde o verzi článku, která je připravena k vydání v časopise, ovšem bez formátování pro tisk. Tato verze článku může být, po kontrole vydavatelských podmínek v databázi SHERPA/RoMEO, dostupná prostřednictvím Open Access repozitáře – v takovém případě mluvíme o tzv. Green Way OA.

Postprint je možné vložit jako přílohu k záznamu v OBD, nebo zaslat na adresu publikace@k.utb.cz.

Kromě aplikace OBD jsou hodnocené publikační výsledky ukládány v Repozitáři publikační činnosti UTB.

Knihovna autorům nabízí také možnost založení jejich publikačního výstupu, který není indexován databázemi Web of Science a Scopus, a to prostřednictvím formuláře.

Návod k editaci záznamů v OBD


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Vykazování výsledků (OBD)

E-mail: obd@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868

Fakulty a součásti

Zavřít