Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studenti se specifickými potřebami

Knihovna UTB se snaží být moderní a významnou univerzitní knihovnou, která vychází vstříc nejen běžným uživatelům, ale také těm, kteří se potýkají s nějakým druhem omezení. Jejím cílem je být knihovnou otevřenou všem uživatelům.

Pro studenty se specifickými potřebami připravila ve 3. patře speciální studovnu s kompenzačními pomůckami a programovým vybavením, které ulehčí práci se studijními materiály.

V rámci projektu ESF, který je zaměřen na podporu studentů se specifickými potřebami, knihovna digitalizuje vybrané knižní tituly a vytváří speciální webináře.

Fakulty a součásti

Zavřít