Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nástroje pro vědecké publikování

Cabell’s Journal Whitelists & Blacklist

Jedná se o databázi predátorských časopisů a vydavatelství. Součástí jsou dva seznamy, Whitelist a Blacklist.

The Blacklist

Jedná se o univerzální seznam predátorských časopisů pro všechny vědecké obory. Každý časopis je posuzován podle 60 kritérií. K dispozici je i seznam časopisů, které sice nejsou součástí blacklistu, ale jsou v daném okamžiku v procesu posuzování (vykazují určité predátorské znaky).

The Whitelist

Jedná se o seznamy časopisů, které jsou doporučeny pro publikování. U každého časopisu je k dispozici několik pokročilých údajů, např. míra akceptace manuskriptů, průměrná doba recenzního řízení, Impact Factor atd. Tyto whitelisty jsou rozděleny na tématické sety. UTB má předplacen set Computer Science.

Fakulty a součásti

Zavřít