Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O knihovně

Náš tým – kontakty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, Česká republika
IČ: 70883521, DIČ: CZ70883521
E-mail: knihovna@utb.cz
Telefon — výpůjční pult 2. patro: +420 576 038 130
Telefon — studovna 3. patro: +420 576 038 131
Studovna Uherské Hradiště
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
E-mail: studovnaUH@k.utb.cz
Telefon: +420 576 038 071
obsluha studovny: Ivana Vychodilová

Obecný e-mail (dotazy, výpůjčky, rezervace, registrace): knihovna@utb.cz
Meziknihovní výpůjční služba: mvs@k.utb.cz
Exkurze, kurzy, konzultace: informacnivychova@k.utb.cz
Citace: citace@k.utb.cz
Marketing a propagace: marketing@k.utb.cz
Rezervace PC ploch v knihovně: pcplochy@k.utb.cz
Rezervace studoven: mojestudovna@k.utb.cz
Věda a výzkum: vedavyzkum@k.utb.cz

Telefonní seznam UTB

Útvar ředitele

PhDr. Ondřej Fabián

ředitel knihovny TEL:+420 576 034 921 Mobil:+420 724 646 702 E-mail: fabian@utb.cz

Ing. Kristýna Hrkalíková

ekonomka TEL:+420 576 034 923 Mobil:+420 734 581 445 E-mail: hrkalikova@utb.cz

Oddělení služeb

Mgr. Světlana Hrabinová, PhD.

Vedoucí oddělení služeb | marketing a PR TEL:+420 576 032 889 E-mail: shrabinova@utb.cz

Mgr. Pavel Holík

Rešeršní služby | Elektronické informační zdroje TEL:+420 576 034 801 E-mail: pholik@utb.cz

Kateřina Matyáštíková

MVS pro uživatele | citace | exkurze TEL:+420 576 034 904 E-mail: matyastikova@utb.cz

MgA. Barbora Ponížilová

MVS pro uživatele TEL:+420 576 034 804 E-mail: bponizilova@utb.cz

Mgr. Šárka Bobková

informační pracovník TEL:+420 576 034 805 E-mail: bobkova@utb.cz

Bc. Karolína Hlúpiková

informační pracovník TEL:+420 576 034 802 E-mail: hlupikova@utb.cz

Mgr. Veronika Hermanová

Informační pracovník TEL:+420 576 032 868 E-mail: hermanova@utb.cz

Bc. Tomáš Středulinský

MVS pro knihovny TEL:+420 576 034 821 E-mail: tstredulinsky@utb.cz

Oddělení fondů

Mgr. Eliška Navrátilová, DiS.

Vedoucí oddělení fondů | Nákup českých knih TEL:+420 576 034 907 E-mail: e1navratilova@utb.cz

Bc. Jana Žmolíková

nákup zahraničních knih TEL:+420 576 034 903 E-mail: zmolikova@utb.cz

Bc. Christine Urbanová

Nákup českých knih TEL:+420 576 032 890 E-mail: urbanova@utb.cz

Barbora Loskotová, DiS.

katalogizace TEL:+420 576 034 906 E-mail: loskotova@utb.cz

Mgr. Věra Eliášová

katalogizace TEL:+420 576 034 902 E-mail: eliasova@utb.cz

Iveta Holoubková

Časopisy a noviny TEL:+420 576 038 132 E-mail: holoubkova@utb.cz

Oddělení informačních technologií

Mgr. Světlana Hrabinová, PhD.

Vedoucí oddělení IT TEL:+420 576 032 889 E-mail: shrabinova@utb.cz

Ing. David Janulík

správce knihovního systému TEL:+420 576 034 901 E-mail: janulik@utb.cz

Ing. Ivan Masár

IT specialista TEL:+420 576 034 817 E-mail: imasar@utb.cz

Ing. Jakub Pail

IT správce TEL:+420 576 034 818 Mobil:+420 734 119 588 E-mail: pail@utb.cz

Ing. Lukáš Budínský

IT specialista TEL:+420 576 034 919 E-mail: budinsky@utb.cz

Věda a výzkum

obecný e-mail: vedavyzkum@k.utb.cz

Mgr. Veronika Hermanová

věda a výzkum | vykazování výsledků (OBD) | predátorské časopisy | ověřování kvality časopisů TEL:+420 576 032 868 E-mail: hermanova@utb.cz

MgA. Barbora Ponížilová

Opravy chyb ve WoS a Scopus | vykazování výsledků (OBD) TEL:+420 576 034 804 E-mail: bponizilova@utb.cz

Ing. Ivan Masár

repozitář publikační činnosti | ORCID ID, ResearcherID TEL:+420 576 034 817 E-mail: imasar@utb.cz

Bc. Karolína Hlúpiková

věda a výzkum | evidence publikační činnosti TEL:+420 576 034 802 E-mail: hlupikova@utb.cz

Nakladatelství

provozní doba: pondělí–pátek: 8.30–11.30, 12.30–15.00 (budova U13, vestibul, dveře č. 166 (za šatnou))

Mgr. Pavel Holík

Vedoucí nakladatelství TEL:+420 576 034 801 E-mail: pholik@utb.cz

MgA. Dušan Wolf

technický a výtvarný redaktor TEL:+420 576 034 803 Mobil:+420 739 032 191 E-mail: wolf@utb.cz

Ing. Petr Horák

technický pracovník TEL:+420 576 032 044 Mobil:+420 730 584 821 E-mail: phorak@utb.cz

Informační centrum Baťa

osobnost Tomáše Bati, působení firmy Baťa ve Zlíně, v Československu a ve světě (4. patro Knihovny UTB)
obecný e-mail: icbata@utb.cz

Mgr. et Mgr. Milan Balaban, Ph.D.

historik TEL:+420 576 032 894 E-mail: balaban@utb.cz

Mgr. Jan Herman

historik TEL:+420 576 032 893 E-mail: herman@utb.cz

Prodejna knihovny

prodej univerzitních publikací, skript, propagačních předmětů univerzity
provozní doba: úterý: 13.00–16.00, pátek: 12.00–15.00 (4. patro Knihovny UTB)

Iveta Holoubková

prodejna knihovny TEL:+420 576 038 132 E-mail: prodejna@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít