UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

O knihovně

Náš tým – kontakty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, Česká republika
IČ: 70883521, DIČ: CZ70883521
E-mail: knihovna@utb.cz
Telefon — výpůjční pult 2. patro: +420 576 038 130
Telefon — studovna 3. patro: +420 576 038 131
Studovna Uherské Hradiště
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
E-mail: studovnaUH@k.utb.cz
Telefon: +420 576 038 071

Obecný e-mail (dotazy, výpůjčky, rezervace, registrace): knihovna@utb.cz

Telefonní seznam UTB

Útvar ředitele

Ředitel knihovny

E-mail: reditel@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 921

Ekonom knihovny

E-mail: ekonom@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 923

Oddělení služeb

Vedoucí oddělení služeb

E-mail: sluzby@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 889

Marketing a propagace

E-mail: marketing@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 889

Meziknihovní výpůjční služba

E-mail: mvs@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868
+420 576 034 904

Rešerše

E-mail: reserse@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 801

Citace a citování

E-mail: citace@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 904

Individuální konzultace

E-mail: konzultace@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 905

Rezervace studoven

E-mail: mojestudovna@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 889

Oddělení fondů

Vedoucí oddělení fondů

E-mail: fondy@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 907

Nákup českých knih

E-mail: ceskeknihy@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 907

Oddělení informačních technologií

Vedoucí oddělení IT

E-mail: it@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 919

IT správce

E-mail: itspravce@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 818

IT služby

E-mail: itsluzby@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 817

Správce knihovního systému

E-mail: katalog@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 901

Věda a výzkum

Věda a výzkum

E-mail: vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868
+420 576 034 802

Vykazování výsledků (OBD)

E-mail: obd@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868

Nástroj PlumX

E-mail: vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 802
+420 576 034 919

ORCID ID, ResearcherID

E-mail: vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 817

Nakladatelství

provozní doba: pondělí–pátek: 8:30–11:30, 12:30–15:00 (budova U13, vestibul, dveře č. 166 (za šatnou))

Informační centrum Baťa

osobnost Tomáše Bati, působení firmy Baťa ve Zlíně, v Československu a ve světě (4. patro Knihovny UTB)

Informační centrum Baťa

E-mail: icbata@utb.cz
Tel: +420 576 032 893
+420 576 032 894

Prodejna knihovny

prodej univerzitních publikací, skript, propagačních předmětů univerzity
provozní doba: úterý a pátek: 13:00–16:00 (4. patro Knihovny UTB)

Prodejna knihovny

E-mail: prodejna@utb.cz
Tel: +420 576 038 132

Zavřít

Fakulty a součásti