Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
časopisy a noviny | prodejna knihovny

Iveta Holoubková

Knihovna UTB
E-mail: holoubkova@utb.cz TEL: +420 576 038 132 Kancelář:
U13/4. patro knihovny

S čím se na mě můžete obrátit — časopisy, noviny:

S čím se na mě můžete obrátit — prodejna knihovny:

Fakulty a součásti

Zavřít