Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Identifikátory autora

ORCID ID

ORCID (http://orcid.org/) je jedinečný, trvalý identifikátor autora (vědeckého pracovníka). Za jeho vznikem stojí nezisková organizace ORCID, jejímž cílem je správa, údržba a rozvoj centrálního registru těchto identifikátorů.

O tom, že pro autory je dnes již téměř nezbytné mít identifikátor ORCID svědčí vzrůstající počet členských organizací (vydavatelů, vědeckovýzkumných institucí apod.), které jej zahrnují do svých procesů (např. do procesu publikování). Také počet autorů, kteří mají svůj profil v registru identifikátorů ORCID, stále roste (viz graf aktivních uživatelů).

zdroj: www.orcid.org

Výhody založení ORCID ID jsou:

Kde lze ORCID ID využít?

  • při předkládání článků k publikování v odborných časopisech (členskými organizacemi ORCID jsou například Elsevier, Ebsco, ProQuest, Sage, Springer, Taylor & Francis, Royal Society of Chemistry nebo Wiley)
  • při vyhledávání v databázích Scopus a Web of Science (podmínkou je však propojení autorských ID v těchto systémech s ORCID profilem)
  • při tvorbě seznamu Vaší publikační činnosti

Jak se zaregistrovat?

Autoři se mohou do rejstříku ORCID zaregistrovat zdarma, a to na adrese: https://orcid.org/register. Knihovna UTB doporučuje provést registraci po přihlášení pomocí jednotného univerzitního přihlašovacího rozhraní (zadáváte zde stejné přihlašovací údaje jako do systému Stag). Bezprostředně po vyplnění povinných polí systém vygeneruje Vaše osobní ORCID ID. Jedná se o číselnou kombinaci, která vypadá například takto 0000-0002-7927-5597. Více informací o vyplňování povinných polí v registračním formuláři najdete zde.

Je na zvážení každého autora, jaké informace do svého profilu vloží. Nicméně vždy doporučujeme vyplnit soukromou e-mailovou adresu, pro přístup ke svému profilu i po odchodu z UTB.

Účet ORCID a knihovna

Aby měla existence ORCID profilu pro autora nějaký smysl, měl by být jeho součástí co nejúplnější seznam publikací. To je pro autory mnohdy náročné, protože se potřebují soustředit na svou vědeckou práci. Knihovna UTB nabízí uživatelům z řad UTB pravidelnou aktualizaci seznamu publikací (z databází Scopus a Web of Science), a to pomocí automatického importu organizace UTB (odkaz vede na jednorazové udělení práv na automatický import). Z technických důvodů prosíme i o udělení přístupu tzv. důvěryhodné osobě (knihovníkovi). Díky udělení obou přístupů budeme moci udržovat váš profil aktuální. Více informací naleznete v našem návodu.

Návody Knihovny UTB

Užitečné odkazy

Fakulty a součásti

Zavřít