Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

ORCID ID

Udělení práv knihovně ke správě ORCID profilu

1) Knihovna UTB nabízí uživatelům z řad UTB pravidelnou aktualizaci seznamu publikací (z databází Scopus a Web of Science), a to pomocí automatického importu pomocí aplikace UTB (odkaz vás navede na jednorázové udělení práv na automatický import, pokud nejste přihlášení, nejdříve se prosím přihlaste pomocí vašeho univerzitního účtu).

2) Pokud jste přihlášeni, zobrazí se vám informace k automatickému importu. Ten povolíte kliknutím na tlačítko Autorizovat.

3) První dva kroky se týkaly povolení automatického importu. Z technických důvodů prosíme i o udělení přístupu tzv. důvěryhodné osobě (knihovníkovi). Ve svém účtu klikněte na položku Nastavení účtu.

4) V části Důvěryhodné organizace uvidíte přidané důvěryhodné organizace pro automatický import z předešlého kroku. V části důvěryhodné osoby vyhledejte e-mailovou adresu fabian@knihovna.utb.cz a klikněte na tlačítko Hledat.

5) Pro přidání důvěryhodné osoby (knihovníka) klikněte na tlačítko Přidat.

6) Pokud jste správně nastavili oba důvěryhodné přístupy, uvidíte je v nastavení svého účtu. Oba přístupy můžete případně odstranit. Díky udělení obou přístupů budeme moci udržovat váš profil aktuální.

Fakulty a součásti

Zavřít