UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Identifikátory autora

ResearcherID

ResearcherID je systém pro správu publikací autora (vědeckého pracovníka), který má význam především pro ty, jejichž publikace jsou obsaženy v databázi Web of Science. ResearcherID a Web of Science jsou totiž vzájemně propojeny. Více informací k tomuto tématu naleznete na stránce Propojení ResearcherID a Web of Science.

Výhody založení ResearcherID jsou:

  • pravidelné aktualizace seznamu (pokud profil svěříte do správy knihovně)
  • u publikací z Web of Science budete mít neustále k dispozici platná analytická data
  • plná kontrola nad profilem, i když opustíte instituci

ResearcherID profil autora

Založení ResearcherID profilu je možné na adrese www.researcherid.com. Po vyplnění požadovaných údajů je uživateli ihned vygenerován krátký řetězec — identifikátor ResearcherID, který vypadá například takto: G-5667-2014.

V rámci svého profilu ve službě ResearcherID má autor možnost přiřazení vlastních článků. Z databáze Web of Science přímo, ostatní publikace je nutné vložit do systému ve formátu RIS. Vědeckým pracovníkům z řad UTB však velmi doporučujeme svěřit správu svého profilu knihovně.

ResearcherID profil a knihovna

Vědečtí pracovníci z řad UTB mají možnost svěřit správu svého profilu knihovně. Knihovna za ně sestaví seznam publikací obsažených ve Web of Science a tento seznam bude pravidelně aktualizovat. Návod k přidělení práv knihovně naleznete ve videonávodu. Práva knihovně můžete kdykoliv odebrat.

ResearcherID a ORCID

Již při zakládání profilu doporučujeme propojit ResearcherID s ORCID ID. Více informací k ORCID ID je k dispozici na stránce ORCID ID.

Užitečné odkazy

Zavřít

Fakulty a součásti