Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Identifikátory autora

Scopus Author ID

Scopus Author Identifier je přidělován při zpracování záznamů publikací do databáze Scopus s cílem seskupit do jednoho autorského profilu všechny práce daného autora bez ohledu na varianty jména uváděné v publikacích.

Na rozdíl od ostatních identifikátorů si Scopus Author ID nezakládá sám autor, nýbrž zdrojová databáze Scopus. Autoři si mohou Scopus Author ID pouze spárovat s identifikátorem ORCID, případně žádat o opravy v rámci Scopus Author ID (typickou chybou je například založení duplicitních profilů jedinému autorovi ze strany Scopusu).

Ukázka Scopus Author ID ve Scopusu

Příklad Scopus Author ID: 7003328281

Důležité odkazy

Fakulty a součásti

Zavřít