Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Volně dostupné zdroje

Šedá literatura

Pojem “šedá literatura” představuje dokumenty, které nejsou dostupné přes běžné komerční vydavatele. Jedná se především o diplomové práce, výzkumné zprávy, konferenční sborníky, firemní literaturu apod. Výhodou tohoto druhu literatury je především její aktuálnost a velmi často také bezplatná dostupnost.

  Bibliotheque des rapports publics

Francouzský národní systém pro registraci zpráv administrativní povahy
Producent:
 Le Dokumentation Francaise
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

CERN Document Server

Knihovna dokumentů šedé literatury organizace CERN, která se zabývá výzkumem v oblasti fyziky.
Producent: CERN
Typ zdroje: Plnotextový, fyzika

CogPrints

Elektronický archív výzkumných zpráv, konferenčních příspěvků či reprintů článků z oblasti kongnitivních věd.
Producent:
 University of Southampton
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

  CORDIS

Kolekce dokumentů týkajících se informací o výzkumu a vývoji v rámci EU
Producent:
 EU
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

  EconPapers

Archiv textů týkajících se všech oborů ekonomie
Producent: Washington University in St. Louis
Typ zdroje: Plnotextový, ekonomika, obchod, finance

Edinburg Research Archive

Archív šedé literatury shromažďované v rámci Univerzity of Edinburgh. Neobsahuje disertace, ale převážně preprinty, výzkumné zprávy apod.
Producent: University of Edinburgh
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

E-LIS

Archiv elektronických materiálů z oblasti informační vědy a knihovnictví
Producent: Dois
Typ zdroje: Plnotextový, technické vědy, informační věda, společenské a humanitní vědy, informační věda

  E-Print Network

Systém pro zpřístupňování preprintových materiálů z oblasti vědy a techniky
Producent: U.S. Department of Energy (DOE)
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

  eScholarship

Archív šedé literatury pro všechny vědecké disciplíny
Producent: University of California
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

  GPO

Kolekce oficiálních administrativních materiálů vlády USA
Producent: U.S. Government Printing Office
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

  InSpire

Databáze obsahuje dokumenty typu šedé literatury pro všechny oblasti fyziky
Producent: SLAC
Typ zdroje: Plnotextový, fyzika

  Národní uložiště šedé literatury

Archiv elektronických materiálů z oblasti informační vědy a knihovnictví
Producent: Národní technická knihovna
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

Nasa Technical Report Server

Databáze obsahuje zejména technické zprávy z oblasti kosmického výzkumu a příbuzných oborů
Producent: National Aeronautics and Space Administration
Typ zdroje: Kombinovaný, technické vědy

  EECS Technical reports

Electrical Engineering and Computer Sciences zpřístupňuje v celosvětovém měřítku šedou literaturu v oboru počítačové vědy
Producent: University of California, Berkeley
Typ zdroje: Plnotextový, technické vědy, počítačová věda, výpočetní a komunikační technika

  NTIS

Systém shromažďuje technické zprávy z USA v oblastech vědy, techniky a obchodu
Producent: National Technical Information Service
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

Science.gov

Portál americké vlády podporující vědu. Produkuje ho National Technical Information Service
Producent: National Technical Information Service
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

arXiv.org

Archív preprintových dokumentů z oblastí fyziky, matematiky, počítačové vědy a dalších technických oborů
Producent: Los Alamos National Laboratory
Typ zdroje: Plnotextový, technické vědy

ERCIM

Archív preprintových dokumentů z oblastí fyziky, matematiky, počítačové vědy a dalších technických oborů
Producent: Los Alamos National Laboratory
Typ zdroje: Plnotextový, technické vědy

Fakulty a součásti

Zavřít