Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Volně dostupné zdroje

Katalogy disertačních prací

S rozvojem fenoménu elektronického publikování se na síti internet objevují stále další báze dat, které přinášejí informace o absolventských prací z vysokých škol a univerzit z celého světa. Producenty těchto databází jsou jak komerční organizace, tak samotné vzdělávací instituce. Dostupnost samotných dokumentů se různí, v některých systémech je však možný pohodlný přístupu k plnému textu práce.

  Digitální knihovna UTB

Katalog vysokoškolských závěřečných kvalifikačních prací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Slouží pro archivaci a zpřístupnění závěřečných prací UTB v elektronické podobě od roku 2006.
Producent:
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

  SUDOC Catalogue 

Francouzský národní systém pro disertační práce známý také pod názvem Teletheses.
Producent: ABES
Typ zdroje: Bibliografický, fyzika

Theses Canada Portal

Portál disertačních prací pro území Kanady. Pohodlný přístup do plných textů dokumentů.
Producent:
 Library and Archives Canada
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

  Who uses DSpace

Rozcestník do univerzit používajích pro zpřístupňování svých dokumentů technologii Dspace.
Producent:
 DSpace Federation
Typ zdroje: Plnotextový, multioborový

  Registry of Open Access Repositories (ROAR)

Adresář volně dostupných repozitářů. Odkazuje na úložiště vysokoškolských prací a šedé literatury. Největší institucionální repozitáře. Vysoká úroveň. Evidovaných přes 1500 repozitářů.
Producent: University of Southampton, UK
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

OpenDOAR

Adresář volně dostupných repozitářů. Odkazuje na úložiště vysokoškolských prací a šedé literatury. Mezinárodní účast. 1 569 repozitářů, dosah na primární dokumenty, statistiky, aktualizace.
Producent: University of Nottingham, UK
Typ zdroje: Bibliografický, multioborový

Fakulty a součásti

Zavřít