Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nástroje ke studiu

ČSN online (české technické normy)

Normy ČSN jsou uživatelům knihovny zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online:

  • v prostorách knihovny — speciální počítač umístěný ve 3. patře knihovny (studovna),
  • přes vzdálený přístup — přihlášení pomocí univerzitního účtu (není nutné být v síti univerzity).

Co databáze ČSN nabízí?

Databáze obsahuje plné texty všech platných českých technických norem a technických normalizačních informací. Součástí jsou:

  • všechny platné normy vydané Českou agenturu pro standardizaci (dříve Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví),
  • neplatné normy, kterým skončila platnost po roce 1997.

Služba ČSN online pro knihovny neumožňuje tisk norem, pouze jejich studium na počítači. Normy jsou dostupné ve formátu PDF, který umožňuje zabezpečení souborů pouze pro prohlížení. Tisk tedy není možný.

Vzdálený přístup k normám:

Od poloviny roku 2021 je pro UTB zprovozněn vzdálený přístup k ČSN normám. Přístup je umožněn zdarma pouze studentům a akademickým pracovníkům univerzity. Pro přihlášení vyberte ze seznamu naši univerzitu a přihlaste se svými univerzitními uživatelskými údaji.

Dávejte prosím pozor na:

  • Pro správné zobrazení norem je třeba mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader verze 8 a vyšší a Plug-in FileOpen (ke stažení vpravo v menu Ke stažení).
  • Důležité je otevírat stažený soubor přímo v Adobe Acrobat Reader, nikoliv v internetovém prohlížeči (např. Chrome, Firefox, Edge atd.), v takovém případě dokument nebude fungovat.

Přejít do aplikace ČSN online

Fakulty a součásti

Zavřít