Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
MVS pro uživatele

MgA. Barbora Ponížilová

Knihovna UTB
E-mail: bponizilova@utb.cz TEL: +420 576 034 804 Kancelář:
U13/0147

S čím se na mě můžete obrátit:

Fakulty a součásti

Zavřít