Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Meziknihovní výpůjční služba

MVS pro uživatele

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) můžete využít v případě, když potřebujete knihu, kterou naše knihovna nemá ve své nabídce.

Objednávka MVS (v rámci ČR)

 • Knihu, o kterou máte zájem, zkuste nejdříve vyhledat v katalogu knihovny na adrese http://katalog.k.utb.cz.
 • Pokud kniha není k dispozici (tzn. není vůbec v katalogu), můžete si ji objednat z jiné knihovny v ČR i zahraničí.
 • Objednávkový formulář najdete přímo v našem katalogu.

Přejít na objednávkový formulář pro MVS

Pět požadavků MVS v rámci ČR máte za semestr zdarma, dále se platí 50 Kč za knihu. Termín vrácení i pokuty za pozdní vrácení si stanovuje knihovna, která vlastní daný exemplář.
Za nevyzvednutí MVS je pokuta 50 Kč.

Objednávka MVS (ze zahraničí)

Pokud se dokument nenachází v žádné knihovně České republiky, je možné jej objednat ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní MVS (MMVS).

 • Uživatel o dokument žádá stejným způsobem jako u MVS, to znamená, že stačí vyplnit objednávkový formulář v našem katalogu.
 • Jediný rozdíl je v tom, že připojí poznámku, že má zájem o MMVS.
 • Výpůjčky ze zahraničí jsou zpoplatněné, cena je 300–600 Kč. U článků ze zahraničí je cena 10 Kč za stránku (částky se řídí ceníkem knihovny).
 • Za nevyzvednutou MMVS bude účtována pokuta 150 Kč.

Další pokyny k objednávce MVS a MMVS

 • Objednávky jsou pro uživatele závazné.
 • Pokud si uživatel objednaný dokument nevyzvedne, nemusí být akceptovány jeho další požadavky.
 • Dokumenty se vydávají u výpůjčního pultu ve 2. patře na základě předložení čipové karty.
 • Při převzetí se čtenář zavazuje, že vypůjčený dokument vrátí nepoškozený a ve stanoveném termínu.
 • Termín vrácení dokumentu si stanovuje půjčující knihovna.

Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Meziknihovní výpůjční služba

E-mail: mvs@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 904, +420 576 034 804

Fakulty a součásti

Zavřít