UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Meziknihovní výpůjční služba

MVS pro jednotlivce

Objednávka MVS (v rámci ČR)

 • Knihu, o kterou máte zájem, zkuste nejdříve vyhledat v katalogu knihovny na adrese http://katalog.k.utb.cz.
 • Pokud kniha není k dispozici (tzn. není vůbec v katalogu), můžete si ji objednat z jiné knihovny v ČR i zahraničí.
 • Jedná se o Meziknihovní výpůjční službu (dále MVS).
 • Přihlaste se do svého čtenářského konta v katalogu (přihlášení najdete v horním menu).
 • Následně klikněte na odkaz MVS v horním menu.
 • Vyberte typ dokumentu, který chcete objednat (kniha — přednastavená — nebo článek).
 • Ve formuláři vyplňte co nejvíce polí, povinnými poli je název a autor.
 • Uveďte, dokdy nejpozději akceptujete dodání knihy/článků a klikněte na OK.
 • Ve svém čtenářském kontu můžete sledovat průběh vyřízení požadavku.
 • Jakmile bude kniha připravena, obdržíte upozornění e-mailem.
 • Knihu si vyzvedněte u výpůjčního pultu ve 2. patře.

Termín výpůjčky si stanovuje půjčující knihovna. Pokuty z prodlení se řídí ceníkem půjčující knihovny. Za nevyzvednutou MVS bude účtována pokuta 50 Kč.

Pět požadavků MVS v rámci ČR máte za semestr zdarma, dále se platí 50 Kč za knihu.

Za nevyzvednutí MVS je pokuta 50 Kč, za nevyzvednutí zahraniční MVS je pokuta 150 Kč.

Objednávka MVS (ze zahraničí)

Pokud se dokument nenachází v žádné knihovně České republiky, je možné jej objednat ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní MVS (MMVS).

 • Uživatel o dokument žádá stejným způsobem jako u MVS. Jediný rozdíl je v tom, že do Volné textové poznámky uvede, že má zájem o MMVS.
 • Výpůjčky ze zahraničí se platí vždy, cena je 300–600 Kč. U článků ze zahraničí je cena 10 Kč za stránku (částky se řídí ceníkem knihovny).
 • Za nevyzvednutou MMVS bude účtována pokuta 150 Kč.

Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Meziknihovní výpůjční služba

E-mail: mvs@k.utb.cz
Tel: +420 576 032 868


Postup objednávky

Další pokyny k objednávce MVS

 • Objednávky jsou pro uživatele závazné.
 • Pokud si uživatel objednaný dokument nevyzvedne, nemusí být akceptovány jeho další požadavky.
 • Dokumenty se vydávají u výpůjčního pultu ve 2. patře na základě předložení čipové karty.
 • Při převzetí se čtenář zavazuje, že vypůjčený dokument vrátí nepoškozený a ve stanoveném termínu.
 • Termín vrácení dokumentu si stanovuje půjčující knihovna.
Zavřít

Fakulty a součásti