Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
vedoucí oddělení služeb | marketing a PR

Mgr. Světlana Hrabinová, PhD.

Knihovna UTB
E-mail: shrabinova@utb.cz TEL: +420 576 032 889 Kancelář:
U13/0145

S čím se na mě můžete obrátit:

Fakulty a součásti

Zavřít